Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107549
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Žalpytė, Gabija
Supervisor: Gliožeris, Simas
Title: Naftilacto rūgšties poveikis skiauteručiams
Other Title: The effect of naphthylacetic acid on creeping gloxinia
Extent: 37 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Skiauterutis;Creeping gloxinia;Naftilacto rūgštis;Naphtylacetic acid;Rizogenezė;Rooting
Abstract: Bakalauro baigiamajame darbe pateikiami 2019-2020 metais atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro kontroliuojamo klimato šiltnamyje atlikto bandymo rezultatai. Tyrimo objektas: skiauteručiai (Lophospermum D. Don) ‛Queen Letizia’ ir ‛Queen Morta’. Tyrimo tikslas ir uždaviniai: ištirti skirtingų koncentracijų naftilacto rūgšties (NAR) poveikį skiauteručių rizogenezei bei antžeminės dalies augimui. Tyrimo metodai: skiauteručių ‛Queen Letizia’ ir ‛Queen Morta’ auginiai pjauti nuo ketverių metų motininių augalų pamirkyti 2 sek. į įvairių koncentracijų koncentruotą spiritinį (50 proc.) naftilacto rūgšties (NAR) tirpalą ir pasodinti į durpėmis užpildytas daigyklas. Bandymui naudoti 5-7 cm aukščio pirmamečių ūglių auginiai. Auginių matavimai atlikti du kartus, kas 4 savaites. Pirmo matavimo metu buvo fiksuojamas auginių įsišaknijimas (proc.), auginių su naujais ūgliais skaičius (proc.), naujų ūglių skaičius (vnt.) ir jų ilgis (cm), lapų skaičius (vnt.). Antro matavimo metu buvo pakartoti matavimai, bei auginiai buvo išrauti siekiant įvertinti šaknų išsivystymą. Tyrimo rezultatai: nustatyta, kad ‛Queen Letizia’ ir ‛Queen Morta’ skiauteručių rizogenezei reikšmingiausią poveikį turėjo 0,3 proc. ir 0,4 proc. naftilacto rūgštis. Į šiuos tirpalus pamerkti augalai buvo geriausiai įsišakniję, turėjo ilgiausias šaknis, didžiausią šaknų skaičių. Pastebėta, jog tiriamų veislių skiauteručių antžeminė dalis geriausiai vystėsi prie skirtingų NAR koncentracijų. ‛Queen Letizia’ veislės skiauteručių auginių daugiau ir ilgesnius ūglius bei daugiau naujų lapų išaugino esant 0,2 proc. ir 0,4 proc. NAR tirpalų koncentracijoms, o tų pačių ‛Queen Morta’ veislės skiauteručių dalių vystymasis buvo reikšmingesnis panaudojus 0,3 proc. NAR tirpalą. Galima daryti išvadą, jog geriausią poveikį skiauteručių augimui turėjo didesnės naftilacto rūgšties koncentracijos.
This thesis presents the results of the experiment that was carried out in an open-access controlled climate greenhouse, which is a part of the united Land and Forest research centre over the course of 2018-2019. The subject of research: ‛Queen Letizia’ (Lophospermum D. Don) and ‛Queen Morta’ (Lophospermum D. Don). The aim and objectives: to determine the effects of different concentrations of naphtylacetic acid on creeping gloxinia plant root and shoot growth. Research methods: ‛Queen Letizia’ and ‛Queen Morta’ cuttings were cut from 4-year old mother plants and were dipped for 2 seconds into different concentrations of concentrated spirituous (50 %) naphtylacetic acid solution and planted into pots filled with peat moss. Used cuttings were 5-7 cm tall of first year shoots. The measurements were carried out twice every 4 weeks. First time were estimated the number of rooted cuttings (pct.), number of cuttings with new shoots (pct.), number (pcs.) and length (cm) of new shoots and number of leaves (pcs.). Second time the same parameters were measured also including root growth. Research results: during this research it was determined that ‛Queen Letizia’ and ‛Queen Morta’ cutting root growth was significantly better using NAA 0,3 pct. and 0,4 pct. Cuttings that were dipped into these solutions rooted the best, had more and longer roots. It was noticed that shoots of different creeping gloxinia varieties responded better to different NAA concentrations. ‛Queen Letizia’ cuttings grew more and longer shoots and a bigger number of new leaves after using 0,2 pct. and 0,4 pct. naphtylacetic acid solutions, while better shoot growth in ‛Queen Morta’ cuttings were noticed after using 0,3 pct. NAA solution. In conclusion, higher naphtylacetic acid concentrations had a greater impact for creeping gloxinia cutting growth.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107549
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
gabija_zalpyte_bd.pdf817.02 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.