Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107548
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Zarankaitė, Inesa
Supervisor: Dromantienė, Rūta
Title: Žieminių kviečių mitybos azoto trąšomis modeliavimas
Other Title: Modelling winter wheat nutrition and its response to nitrogen fertilize
Extent: 39 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Mineralinis azotas;Mineral nitrogen;Azoto trąšos;Nitrogen fertilisers
Abstract: Bakalauro studijų baigiamojo darbo tikslas buvo įvertinti skirtingų formų azoto trąšų poveikį azoto transformacijai dirvožemyje bei žieminių kviečių mitybai skirtingais augalų išsivystymo tarpsniais. Nustatyti mineralinio azoto pokyčius žieminių kviečių pasėlio dirvožemyje, praėjus 7 ir 14 d. po tręšimo BBCH 25-27 tarpsniu skirtingų formų azoto trąšomis. Taip pat įvertinti azoto kiekio pokyčius žieminių kviečių antžeminėje dalyje praėjus 10 d. po tręšimo. Lauko eksperimentas buvo atliktas 2017-2018 m. VDU ŽŪA Bandymų stotyje. Tyrimo objektas - paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) žieminė veislė ‘Skagen‘ tręšta skirtingų formų azoto trąšomis. Tyrimo metodika. Žieminių kviečių foniniam tręšimui iš rudens buvo panaudotos kompleksinės trąšos (NPK 8-20-30) 400 kg ha-1. Visi eksperimento laukeliai pavasarį, atsinaujinus vegetacijai buvo tręšti azotinėmis trąšomis - 90 kg ha-1, bamblėjimo tarpsnio pradžioje - 60 kg ha-1 ir pabaigoje - 30 kg ha-1. Pirmojo varianto laukeliai buvo tręšti amonio salietros trąšomis, antro varianto laukeliai – karbamidu, trečio - karbamido trąšomis kartu su ureazės inhibitoriumi, ketvirto – amonio salietros ir karbamido tirpalu (KAS-32) ir penkto - KAS-32 trąšomis su ureazės inhibitoriumi. Tyrimo rezultatai. Praėjus 7 dienoms po tręšimo BBCH 25-27 tarpsniu, greičiausia azoto transformacija dirvožemyje vyko žieminių kviečių tręšimui naudojant amoniakinės (N-NH4) ir nitratinės (N-NO3) formos turinčias trąšas, nes daugiausiai mineralinio (30,0 mg kg-1) ir nitratinio (25,9 mg kg-1) azoto dirvožemyje buvo rasta, augalus tręšiant amonio salietros trąšomis. Lėčiausia azoto transformacija dirvožemyje vyko žiemkenčius tręšiant karbamido ir karbamido su ureazės inhibitoriumi trąšomis. Praėjus 14 dienų po tręšimo BBCH 25-27 tarpsniu, nustatyta, kad didžiausi mineralinio azoto kiekiai (20,2 ir 18,2 mg kg-1) dirvožemyje rasti, kai žiemkenčių tręšimui buvo panaudotos amidinės (N-NH2) formos azoto trąšos. Nitratinio azoto transformacija dirvožemyje vyko greičiausiai javų tręšimui naudojant amonio salietros trąšas (N-NH4 + N-NO3), o amoniakinio azoto kiekiai (10,7 ir 7,9 mg kg-1) buvo didžiausi, augalus tręšiant amidinės (N-NH2) formos azoto trąšomis. Tyrimais nustatyta, kad didžiausią kiekį azoto augalai pasisavino iš N-NH4 ir N-NO3 formas turinčių trąšų (amonio salietra ir KAS-32). Iš amidinės (N-NH2) formos trąšų azoto augale buvo sukaupti mažiausi kiekiai.
The aim of the bachelor’s thesis was to evaluate the effect of different forms of nitrogen fertilisers on the transformation of nitrogen in the soil and on the nutrition of winter wheat at different stages of plant development. To determine the changes in mineral nitrogen in the soil 7 and 14 days after fertilisation with different forms of nitrogen fertiliser at BBCH stage 25–27. Also, to evaluate the changes in nitrogen content in the aboveground part of winter wheat 10 days after fertilisation. The field experiment was conducted in in 2017–2018 at the Experimental Station of VMU AA. Research object is the winter variety ‘Skagen’ of common wheat (Triticum aestivum L.) fertilised with different forms of nitrogen fertilisers. Research methods. A complex fertiliser (NPK 8-20-30), 400 kg ha-1, was used for the background fertilisation of winter wheat in autumn. All the experiment fields were fertilised with nitrogen fertilisers in spring – 90 kg ha-1 after the resumption of vegetation, 60 kg ha-1 at the beginning of the stem elongation stage, and 30 kg ha-1 at the end of this stage. The fields of the first variant were fertilised with ammonium nitrate fertiliser, the second one – with urea, the third variant – with urea fertiliser together with urease inhibitor, the fourth one – with ammonium nitrate and urea solution (UAN-32), and the fields of the fifth variant – with UAN-32 fertiliser together with urease inhibitor. Research results. 7 days after fertilisation at BBCH stage 25–27, the most rapid transformation of nitrogen in the soil occurred where fertilisers in the forms of ammonia (N-NH4) and nitrate (N-NO3) were used for the fertilisation of winter wheat as most mineral (30,0 mg kg-1) and nitrate (25,9 mg kg-1) nitrogen was found in the soil when fertilising the plants with ammonium nitrate fertilisers. The slowest transformation of nitrogen in the soil took place when fertilising winter cereals with urea fertilisers and urea fertilisers with urease inhibitor. 14 days after fertilisation at BBCH stage 25–27, the highest amounts of mineral nitrogen (20,2 and 18,2 mg kg-1) were found in the soil when nitrogen fertilisers in the form of amide (N-NH2) were used for the fertilisation of winter cereals. The transformation of nitrate nitrogen in the soil was fastest when cereals were fertilised with ammonium nitrate fertiliser (N-NH4 + N-NO3), and the amounts of ammonia nitrogen (10,7 and 7,9 mg kg-1) were highest where the plants were fertilised with nitrogen fertiliser in the form of amide (N-NH2). The research has shown that the highest amount of nitrogen was absorbed by the plants from fertilisers in the forms N-NH4 and N-NO3 (ammonium nitrate and UAN-32). The lowest amounts of nitrogen were accumulated in the plant from fertilisers in the form of amide (N-NH2).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107548
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
inesa_zarankaite_bd.pdf1.28 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.