Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107542
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Navikaitė, Renata
Supervisor: Makutėnienė, Daiva
Title: Pelningumo analizė ir jo didinimo galimybės N įmonėje
Other Title: Profitability Analysis and Possibilities for its Increase in Enterprise N
Extent: 49 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Pelningumo rodikliai;Profitability;Pelningumo didinimo galimybės;Profit;Pelningumo analizė;Property
Abstract: Tyrimo problema: Dažniausiai įmonės, o tarp jų – ir nagrinėjama N įmonė, skiria per mažai dėmesio ir laiko finansinės analizės rodikliams, kuriuos sistemingai ir objektyviai vertinant, galima pamatyti realią įmonės finansinę būklę. Tai būtina ne tik siekiant įvertinti praeityje įvykusius finansinius pokyčius, bet ir priimant geriausius valdymo sprendimus ateičiai. Neatlikus įmonės finansinės analizės, dažniausiai būna priimti nepagrįsti, paviršutiniški, be matematinio pagrindo sprendimai. Šią temą nagrinėjo Lietuvos ir užsienio mokslininkai, t. y. V. Aleknevičienė, J. Antanavičienė, V. Bagdžiūnienė, E. Buškevičiūtė, G. Černius, V. Gronskas, V. Jodkienė, I. Mačerinskienė, J. Savickienė, A. Slavickienė, A. Šimelytė, J. Braun, P. Mirzabaev, S. Singh, I. Keramidou ir kiti. Darbo tikslas – išanalizuoti N įmonės pelningumo rodiklius ir identifikuoti pelningumo didinimo galimybes. Darbo uždaviniai: 1) išanalizuoti ir susisteminti Lietuvos ir užsienio autorių literatūros šaltinių informaciją įmonių pelningumo analizės klausimais; 2) remiantis N įmonės 2015–2019 metų finansinėmis ataskaitomis, išnagrinėti įmonės pelningumo rodiklius ir jų pokyčius; 3) įvertinti N įmonės finansinę padėtį ir pateikti pasiūlymus N įmonės pelningumui didinti
Research objects. Profitability indicators in company N. Research methods. The analysis of scientific literature, horizontal analysis, vertical analysis, graphical analysis, factorial analysis. Research results. There were analyzed profitability indicators of company N and present a plan for the improvement of construction equipment rental services of company N and measures for the formation of a better image were proposed: 1. the first part presents the essence of profit and profitability and their importance in the activities of companies. 2. the second part presents the analysis of N company profitability indicators. 3. in the third part is proposed a plan of measures to increase the profitability of company
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107542
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
renata_navikaite_bd.pdf1.16 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

189
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

119
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons