Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107531
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Braknytė, Solveiga
Supervisor: Barčauskaitė, Karolina
Title: Makro- ir mikroelementų bei sunkiųjų metalų nustatymas pluoštinėje kanapėje (Cannabis sativa L.) vegetacijos metu ICP-MS metodu
Other Title: Determination of macro- and microelements and heavy metals in hemp (Cannabis sativa L.) during vegetation by ICP-MS method
Extent: 43 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Pluoštinės kanapės;In hemp;Mikroelementai;Microelements;ICP-MS metodas;ICP-MS method
Abstract: Šio darbo tikslas buvo įvertinti skirtingo tręšimo įtaką makro- ir mikroelementų bei sunkiųjų metalų kaupimuisi pluoštinėse kanapėse (Cannabis sativa L.) įvairiais vegetacijos tarpsniais. Siekiant šio tikslo mėginiai buvo mineralizuoti automatine mėginių mineralizavimo sistema MARS6 ir analizuojami indukuotu plazmos spektrometru su masių spektrometriniu detektoriumi (ICP-MS) metodu. Tyrimo objektas buvo Lietuvoje auginamos pluoštinės kanapės (Cannabis sativa L.) Felina 32 veislės. Gautus rezultatus ir juos apskaičiavus matoma, kad makroelementuose dominavo K (kalis), po jo eina Mg (magnis), toliau seka Ca (kalcis), o mažiausias kiekis buvo sukauptas P (fosforo). Magnis ir kalcis daugiausia kaupėsi lapuose, kalis ir fosforas kaupėsi daugiausia žieduose. Iš tirtų mikroelementų daugiausia sukaupta Fe (geležies). Mikroelementus pagal jų sukauptą kiekį galima surikiuoti šia seka: Fe > Al > Na > B > Mn > Zn > Cu. Mikroelementai B (boras), Al (aliuminis) bei Fe (geležis) daugiausia kaupėsi lapuose, o Mn (manganas), Cu (varis) bei Zn (cinkas) - žieduose. Tiek makroelementuose, tiek mikroelementuose mažiausias kiekis elementų kaupėsi stiebuose. Taip pat buvo tirti elementai Co (kobaltas) ir Mo (molibdenas), tačiau jų aptikti ICP-MS analizės būdu nepavyko nei viename variante ir pjūtyje. Sunkiųjų metalų tokių kaip: Cr (chromas), Pb (švinas) ar Cd (kadmis) ICP-MS metodu buvo nustatytas tik labai mažas kiekis keliuose variantuose.
The aim of the study was to evaluate the influence of different fertilization on the accumulation of macro- and VCalso heavy metals in hemp (Cannabis sativa L.) at different stages of vegetation. To achieve it the samples were mineralized by the automated sample mineralization system MARS6 and analyzed by an induced plasma spectrometer with a mass spectrometric detector (ICP-MS) method. Object of the work was fiber hemp (Cannabis sativa L.) Felina 32 varieties that are grown in Lithuania The obtained results show that the macronutrients were dominated by K (potassium), followed by Mg (magnesium), followed by Ca (calcium), and the smallest amount was accumulated by P (phosphorus). Magnesium and calcium accumulated mainly in the leaves, potassium and phosphorus accumulated mainly in the flowers. Of the investigated microelements the highest amount of Fe (iron) was determined. Trace elements can be sorted according to their accumulated amount in the following order: Fe > Al > Na > B > Mn > Zn > Cu. Trace elements B (boron), Al (aluminum) and Fe (iron) accumulated mainly in leaves, and Mn (manganese), Cu (copper) and Zn (zinc) - in flowers. In both macronutrients and micronutrients, the smallest amount of elements accumulated in the stems. Very small amounts of heavy metals such as Pb (lead), Cr (chromium) or Cd (cadmium) were detected by the ICP-MS method and only in several variants.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107531
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
braknytė_solveiga_bd.pdf1.14 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.