Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107527
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Račkauskas, Benas
Supervisor: Rakštys, Rolandas
Title: Veršelių šėrimo racionų gerinimas VŠĮ „ASU mokomasis ūkis
Other Title: Improvement of calf feeding diets at VŠĮ "ASU mokomasis ūkis"
Extent: 29 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Veršeliai;Calves;Želmenys;Sprouted grains;Šėrimo racionas;Feeding ration
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: VŠĮ „ASU mokomasis ūkis“ Tyrimo objektas – veršeliai Tyrimo tikslas – nustatyti ar VŠĮ „ASU mokomasis ūkis“ įterpdami į veršelių pašarą želmenis gauna didesnį pelną. Uždaviniai: 1. Įvertinti ar ūkyje veršelius šeriant želmenimis gaunami didesni priesvoriai. 2. Nustatyti ar ūkis gauna didesnias pajamas šerdami veršelius želmenimis. 3. Pateikti veršelių šėrimo raciono gerinimo galimybes ūkyje. Tyrimo metodas: veršelių stebėjimas ir svorio matavimas. Tyrimo rezultatai: Nustatyti statistiškai reikšmingi svorių pokyčiai abiejuose grupėse. Geriausi rezultatai pasiekti veršeliams įtraukiant į racioną želmenų, kadangi svoriai pasiekti didesni lyginant su kita grupe, kuri buvo šeriama tik koncentruotais pašarais. Taip pat šerdami veršelius želmenimis nustatėme, kad ūkis sutaupė ir finansiškai.
Location of the study: VŠĮ “ASU mokomasis ūkis“ The subject of the study – calves The aim of the study – assess whether the public institution “ASU mokomasis ūkis” is more profitable by feeding calves with sprouted grain. Research tasks: 1. Assess whether the feeding of sprouted grains on the farm results in higher weights. 2. Determine whether the farm receives higher income by feeding calves with sprouted grains. 3. To present the possibilities of improving the feeding ration of calves on the farm. Research methods: calf tracking and weight measurement. Research results: Statistically significant changes in weights were found in both groups. The best results were achieved with the addition of sprouted grains to the calves diet, as the weights were higher compared to the other group fed only with concentrated feed. Also by feeding the calves with sprouted grain, we found that the farm also saved financially.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107527
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons