Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107520
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Skrabulis, Paulius
Supervisor: Čapienė, Aistė
Title: Sandėliavimo procesų gerinimas UAB „Statau pats“ įmonėje
Other Title: Improvement of warehousing processes in JSC „STATAU PATS“
Extent: 47 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Sandėliavimas;Warehousing;Procesai;processes;Gerinimas;Improvement;Valdymas;Management
Abstract: Tyrimo objektas: sandėliavimo procesų valdymas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti įmonės UAB „Statau Pats“ sandėliavimo procesų valdymą ir pristatyti gerinimo kryptis. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti sandėliavimo proceso teorinius aspektus; 2. Atlikti įmonės UAB „Statau Pats” sandėliavimo procesų valdymo empirinę analizę; 3. Nustatyti įmonės UAB „Statau Pats” sandėliavimo procesų valdymo gerinimo kryptis. Tyrimo metodai: mokslinės ir kitos literatūros analizė, duomenų analizė, stebėjimas, apklausa, interviu, bei grafinio vaizdavimo metodai. Tyrimo rezultatai: • Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjama sandėliavimo procesų samprata, sandėlio klasifikacija, uždaviniai ir funkcijos. Taip pat nagrinėsiu sandėliavimo procesus ir valdymą, nuo produkcijos priėmimo, saugojimo, užsakymo komplektavimo iki užsakymo atkrovimo ir pristatymo klientui. Aptarsiu naudojamą įrangą, pakuotės naudą, bei sandėlio sistemas ir jų teikiamą naudą. • Antrojoje darbo dalyje ištirta, aprašyta ir pateikta UAB „Statau Pats“ veikla, sandėliavimo procesai ir valdymas, įmonės finansiniai rodikliai, nustatytos sandėliavimo procesų organizavimo ir valdymo problemos. • Trečiojoje darbo dalyje pateikiamas UAB „Statau pats“ įmonės sandėliavimo procesų problemų medis, sudarytas pagal empirinės analizės gautus rezultatus. Suformuluoti optimaliausi pasiūlymai UAB „Statau Pats“ įmonės sandėliavimo procesų valdymo tobulinimo krypčių įgyvendinimui.
Research object: management of warehouse processes in UAB „Statau Pats”. Research aim: to analyze warehouse processes management in UAB „Statau Pats” and identify direction of improvement. Research tasks: 1. to analyze theoretical aspects of warehousing processes; 2. to perform the empirical analysis of management of warehouse processes in UAB „Statau Pats”; 3. to identify the options for improvement of warehouse processes management improvement in UAB “Statau Pats”. Research methods: analysis of scientific and other literature, data analysis, observation, survey, an interview, graphic representation methods. Research results: • The first part of the thesis analyses concept of warehousing process, warehouse tasks, functions and classification. Also to investigate warehouse process organization and management from product acceptance, storage, order picking to order loading and delivery to the customer. I will discuss the equipment used, the benefits of packaging and advanced warehouse management systems and systems advantages. • In the second part the activities and described financial indicators, warehouse processes and their management of UAB “Statau Pats” are reviewed, determined and introduced as well as issues of management of warehousing processes are defined. • In the third part a problem tree of company’s warehouse is presented. The tree is compiled with regard to the results of empirical analysis. The most optimal proposals have been formulated for improvement of warehouse process management in UAB "Statau Pats” company is delivered.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107520
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
paulius_skrabulis_bd.pdf1.64 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

109
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons