Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107462
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Teišerskienė, Eglė Karolina
Supervisor: Urmonienė, Daiva
Title: Žemės ūkio rūmų viešosios komunikacijos organizavimo tobulinimas
Other Title: LR Chamber of Agriculture public communication organization improvement
Extent: 51 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Viešoji komunikacija;Public communication;Tobulinimas;Improvement;Žemės ūkio rūmai;Chamber of Agriculture
Abstract: Tyrimo objektas - LR Žemės ūkio rūmų viešosios komunikacijos organizavimas. Tyrimo tikslas - teoriškai išanalizavus viešosios komunikacijos organizavimą, numatyti Žemės ūkio rūmų viešosios komunikacijos organizavimo tobulinimo kryptis ir priemones. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti viešosios komunikacijos organizavimo ypatumus teoriniu aspektu . 2. Atlikti LR Žemės ūkio rūmai viešosios komunikacijos organizavimo tyrimą. 3. Parengti LR Žemės ūkio rūmai viešosios komunikacijos organizavimo tobulinimo priemonių planą Tyrimo metodai mokslinės literatūros analizė ir sintezės metodai; interviu ir anoniminės apklausos metodai. Tyrimo rezultatai Pirmojoje darbo dalyje aptariama viešosios komunikacijos samprata ir analizė teoriniu požiūriu. Antroje darbo dalyje pateikiama informacija apie Žemės ūkio rūmus ir tyrimų metodikos planą. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami tyrimo rezultatai ir jų analizė bei siūlymai tobulinti Žemės ūkio rūmų viešąją komunikaciją. Tyrimas nustatė poreikį pagerinti esamų viešųjų ryšių darbuotojų darbą teikiant daugiau darbo jėgos. Be to, padaryta išvada, kad viešųjų įstaigų žemės ūkio rūmų administracijos viešai komunikacijai turėtų būti naudojami papildomi informacijos kanalai.
Research object: the organization of public communication of the LR Chamber of Agriculture. Research aim: to theoretically analyze the organization of public communication, to provide directions and measures for improving the organization of public communication of the LR Chamber of Agriculture. Objectives: • To analyze the peculiarities of public communication organization from the theoretical point of view. • To carry out a study of the organization of public communication of the LR Chamber of Agriculture. • LR Chamber of Agriculture has prepared a plan of measures to improve the organization of public communication. Research methods: analysis of scientific literature and methods of synthesis; interview and anonymous survey methods. Research results: The first part of the work discusses the concept and analysis of public communication from a theoretical point of view. The second part of the work provides information about the LR Chamber of Agriculture and the research methodology plan. The third part of the work presents the results of the research and their analysis and suggestions for the improvement of public communication of the LR Chamber of Agriculture. The study identified the need to improve the performance of existing public relations staff by providing more manpower. In addition, it was concluded that additional information channels should be used for the public communication of the administration of the LR Chamber of Agriculture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107462
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
egle_karolina_teiserskiene_bd.pdf911.01 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.