Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107455
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Matuzevičiūtė, Silvija
Supervisor: Kulaitienė, Jurgita
Title: Laikymo įtaka skirtingų veislių morkų kokybei
Other Title: Influence of storage on the different cultivars carrot quality
Extent: 42 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Morka (Daucus carota);Carrot (Daucus carota);Laikymas;Storage;Cheminė sudėtis;Chemical composition
Abstract: Tyrimų atlikimo vieta – VDU ŽŪA, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto laboratorijose. Tyrimo objektas: Valgomosios morkos (Daucus carota) hibridinės veislės: ‘Narbone Hʼ, ‘Nipomo Hʼ, ‘Romance Hʼ. Tyrimų tikslas – nustatyti ir įvertinti laikymo sąlygų poveikį valgomosios morkos šakniavaisių cheminei sudėčiai ir kokybei. Tyrimų uždaviniai: nustatyti morkų šakniavaisių kokybę (sausųjų, tirpių sausųjų medžiagų, organinių rūgščių, nitratų kiekį ir pH vertes) laikymo metu; nustatyti antioksidantines savybes (vitamino C, bendrą karotenoidų kiekį) morkų šakniavaisiuose, apskaičiuoti šių medžiagų pokytį laikymo metu; nustatyti juslinių savybių kitimą laikomose morkose. Tyrimo metodai: Cheminių analizių atlikimų metu, valgomųjų morkų šakniavaisiai buvo laikomi ventiliuojamame sandėlyje (temperatūra 0,5 ± 1,0°C, o santykinis oro drėgnumas – 93,0 ± 2,0 %). Cheminės analizės atliktos 3 pakartojimais, standartiniais metodais įvertinti cheminės sudėties pokyčiai: pH vertė, sausųjų medžiagų, tirpių sausųjų medžiagų, karotenoidų, vitamino C, organinių rūgščių ir nitratų kiekis ir šakniavaisių juslinių savybių vertinimas. Tyrimo rezultatai: : Didžiausias sausųjų medžiagų kiekis nustatytas 'Romance H' veislės morkų šakniavaisiuose po 120 dienų (14,39 %). Tirpių sausųjų medžiagų patikimai daugiau buvo 'Nipomo H' veislės morkose visą laikymo laikotarpį. Patikimai daugiausiai organinių rūgščių (0,19%) nustatyta 'Nipomo H' veislės morkų šakniavaisiuose po derliaus nuėmimo. Esminiai mažiausias nitratų kiekis nustatytas 'Narbonne H' veislės morkose tiek po derliaus nuėmimo (189,3 mg kg-1), tiek po 120 dienų (161,35 mg kg-1). 'Narbonne H' veislės morkų šakniavaisiai išsiskyrė esminiai didžiausiu vitamino C kiekiu po derliaus nuėmimo ir laikymo eigoje. Bendras karotenoidų kiekis patikimai didžiausias buvo 'Nipomo H' veislės morkose. Geriausiomis juslinėmis savybėmis pasižymėjo 'Romance H' veislės morkų šakniavaisiai.
The place of research – in laboratories of Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Institute of Agricultural and Food Sciences. Object of the research: The hybrid varieties of carrot (Daucus carota): 'Narbone Hʼ,' Nipomo Hʼ, 'Romance Hʼ. Aim of the research – to determine and evaluate the effect of storage conditions on the chemical composition and quality of carrot root vegetables. Objectives of the research: to investigate the quality of carrot roots (dry matter, dry soluble solids, organic acids, nitrates and pH values) during storage; to determine the antioxidant properties (vitamin C, total carotenoid content) in carrot roots, to calculate the change of these substances during storage; to determine the variation in the sensory characteristics of stored carrots. Research methods: during the chemical analysis the carrot roots were stored in a ventilated warehouse (temperature 0,5 ± 1,0°C and relative humidity – 93,0 ± 2,0 %). Chemical analyzes were performed in 3 replicates, the chemical composition was evaluated by means of standart method application: dry matter, dry soluble solids, carotenoids, vitamin C, organic acids and nitrates, and evaluation of sensory properties of roots. Research results: The highest dry matter content was found in 'Romance H' variety of carrot root after 120 days (14,39 %). There was reliably more dry soluble solids in 'Nipomo H' carrot roots throughout the storage period. Reliably the highest number of organic acids (0,19 %) was found in the roots of 'Nipomo H' variety after harvest. Substantial minimum nitrate levels were found in 'Narbonne H' carrots after harvest (189,3 mg kg-1) and after 120 days (161,35 mg kg-1). 'Narbonne H' carrot roots had essentially the highest levels of vitamin C after harvest and during storage. The total carotenoid content was the highest in 'Nipomo H' variety of carrot roots. 'Romance H' carrot roots had the best sensory properties.
Internet: 
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
silvija_matuzeviciute_bd.pdf627.89 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

48
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.