Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107454
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Simanavičius, Deividas
Supervisor: Gliožeris, Simas
Title: Benzilaminopurino poveikis pupų (Vicia faba l.) fiziologiniams rodikliams
Other Title: Effect of benzylaminopurine on physiological parameters of faba bean (Vicia faba L.)
Extent: 33 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Būsima karjera;Future careers;Agronomijos karjera;Agronomy careers;Pasiekimai;Achievements
Abstract: Bakalauro baigiamajame darbe pateikiami 2019-2020 metais atlikto bandymo atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro kontroliuojamo klimato šiltnamyje rezultatai. Tyrimų objektas: pupos 'Lynx'. Tyrimo tikslas ir uždaviniai: įvertinti įvairių koncentracijų (50, 100 ir 200 mg L-1 ) citokinino benzilaminopurino poveikį pupų fiziologiniams rodikliams; nustatyti benzilaminopurino (BAP) poveikį chlorofilo ir kitų pigmentų kiekiui; įvertinti apsirūpinimą azotu; ištirti BAP įtaką stresiniams faktoriams. Tyrimo metodai: chlorofilų, flavanolių, antocianų ir azoto indeksai pupų lapuose nustatyti daugiabangiu fluorimetru Multiplex 3.6 (Force-A, Prancūzija, Orsay); BAP stresinis poveikis tirtas fluorimetru OS5P+ (Opti-Sciences, Inc., Hudson NH 03051, JAV). Tyrimų rezultatai įvertinti dispersinės analizės metodu, taikant kompiuterinę programą ANOVA. Tyrimo rezultatai: Praėjus savaitei po purškimo chlorofilo kiekis pupų lapuose dėl BAP tirtų koncentracijų poveikio buvo 2,78-14,1 % didesnis; po 2 savaičių esminės įtakos turėjo tik 100-200 mg L-1 BAP (daugiau 6,0-7,4 %). Praėjus savaitei po purškimo azoto kiekis pupų lapuose dėl 100- 200 mg L-1 BAP padidėjo 9,2-9,8%; po 2-jų savaičių esmingai jo daugiau buvo dėl 50-100 mg L-1 BAP (5,3-6,3 %). Praėjus savaitei po purškimo flavanoidų kiekis pupų lapuose dėl BAP poveikio padidėjo 3-5 kartus; po 2-jų savaičių – tik dėl 200 mg L-1 BAP (38,0 %). Indeksui PI reikšmingas buvo tik 50 mg L-1 BAP (18,1 %); parametrui Fv/Fm – tirtos BAP koncentracijos įtakos neturėjo; Fv/Fo 200 mg L-1 BAP turėjo stresinį poveikį (sumažėjo 9,0 %).
The research was carried out in 2019–2020 at Open Access Joint Research Centre of Agriculture and Forestry greenhouse with a variable climate. The subject of research: faba bean (Vicia faba L.) 'Lynx'. The aim and objectives: evaluate effect of cytokinin benzylaminopurine on physiological parameters of faba beans 'Lynx'; investigate the amount of pigments in the leaves; evaluate supply of nitrogen; evaluate effect of cytokinin benzylaminopurine on stress factors. Test Methods: chlorophyll, flavanols, anthocyanins, nitrogen index were investigated in leaves of faba beans with fluorimeter Multiplex 3.6 (Force-A, France, Orsay); most types of plant stress measured with OS5P+ (Opti-Sciences, Inc., Hudson NH 03051, USA). The results of the research are evaluated by using the computer programme “ANOVA”. Study Results: One week after spraying, the chlorophyll content in bean leaves was 2.78-14.1% higher due to the effect of the tested concentrations of BAP; after 2 weeks, only 100-200 mg mg L-1 BAP (more 6.0-7.4%) had a significant effect. One week after spraying, the nitrogen content in bean leaves increased by 9.2-9.8% due to 100-200 mg L-1 BAP; after 2 weeks, it was significantly higher due to 50-100 mg L-1 BAP (5.3-6.3%). One week after spraying, the amount of flavonoids in bean leaves increased 3-5 times due to the effect of BAP; after 2 weeks, only for 200 mg L-1 BAP (38.0%). Only 50 mg L-1 BAP was significant for the PI index (18.1%); the parameter Fv / Fm was not affected by the tested BAP concentration; for Fv / Fo 200 mg L-1 BAP had a stressful effect (decreased by 9.0%).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107454
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
deividas_simanavicius_bd.pdf605.96 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons