Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107453
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Grybaitė, Jūratė
Supervisor: Maslauskaitė, Aušra
Title: Nėštumo sunkumus, pogimdyvinės depresijos reprezentacijos žiniasklaidoje
Other Title: Media view on afterbirth depression
Extent: 45 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Depresija;Depression;Pogimdyvinė depresija;Afterbirth depression;Nėštumas;Pregnancy;Šeima;Family;Psichinė ir emocinė sveikata;Psychological and emotional health
Abstract: Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad žmonės, kurie turi psichinės sveikatos sutrikimų, patiria didesnį neigiamą poveikį dabartinėje visuomenėje. Kitu atveju psichinės ligos kiekvienoje kultūroje yra skirtingai skirstomos bei suvokiamos. Labiau išsivysčiusiose šalyse pradedamas jausti stigmos poveikio mažėjimas, kuris leidžia labiau atsipalaiduoti ir priimti specialistų pagalbą bei nesijausti dėl to blogai (pvz., Švedijoje, Danijoje ir Suomijoje yra netgi atskirų seminarų darbuotojams, kurių metu kalbama apie streso ir emocijų valdymą, taip pat mokoma atpažinti pirmuosius ligos simptomus). Todėl žmonės jaučiasi emociškai tvirtesni ir nebijo išsipasakoti apie juos užgriuvusias gyvenimo problemas. Tai ateityje padeda lengviau susidoroti su užklupusiais ligos simptomais ir patirti mažesnę žalą gyvenime. Tyrimo objektas – žiniasklaidos pateikiami pogimdyvinės depresijos įvaizdžiai. Tikslas – išanalizuoti, kaip žiniasklaida formuoja moterų, patyrusių pogimdyvinę depresiją, įvaizdį. Norint išanalizuoti moterų, patyrusių pogimdyvinę depresiją, diskurso raiškos kontekstą, taip pat analizuojant moterų, patyrusių pogimdyvinę depresiją, diskurso raiškos kontekstą, aiškinamasi jų problemos viešinimas šiuolaikinės žiniasklaidos diskurse. Taikyti metodai – mokslinės literatūros ir antrinių šaltinių analizė. Diskurso ir kokybinio turinio analizės metodai buvo taikomi norint labiau pažvelgti į tai, kaip dienraštyje „Delfi“ atsiskleidžiami pogimdyvinės depresijos diskurso konstravimo bruožai, apžvelgti išryškėjusias pagrindines temas ir pažiūrėti, kokios išryškėja siužetinės linijos, analizuojant pogimdyvinės depresijos diskursą dienraštyje „Delfi“ . Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad moterų, patyrusių pogimdyvinę depresiją, diskursas dienraštyje „Delfi“ atsiskleidžia per depresijos / šizofrenijos ir šeimos trūkumo kontekstus. Diskurso konstravimo bruožų analizė parodė, kad pogimdyvinė depresija yra analizuojama labiau iš medicininės pusės ir ligai uždedama stigmos etiketė, kuri įbaugina žmones ir jie bijo kreiptis į specialistus pagalbos. Moterų, patyrusių pogimdyvinę depresiją, diskurse dienraštyje „Delfi“ išryškėjusios trys siužetinės linijos leidžia suprasti, kaip per dešimties metų laikotarpį pateikiama pogimdyvinė depresija žiniasklaidos diskurse.
Studies in Lithuania have shown that people with psychological health issues are receiving a bigger amount of negativity in our current society. Each culture has a different categories, approach and understanding of psychological diseases. Countries that are more advanced are starting to feel a decrease in negative stigma like view on phycological issues, thus allowing more people to feel at ease and seek professional help without feeling bad about themselves (some countries like Sweden, Denmark and Finland even have special training that is used to talk about management of stress and emotions and also teaching how to detect the first symptoms of a psychological disease). Therefore a lot of people feel better emotionally and are not afraid to speak about their everyday concerns and problems that they are facing. The object of the thesis – view of afterbirth depression by the media. The aim of the thesis – analyze how women that have experienced afterbirth depression are being depicted by the media. This thesis was prepared in order to analyze the afterbirth depression discourse expression context and how is it depicted in the current media. Used methods – analysis of scientific literature and secondary sources. Discourse and quality content analysis methods were used to understand and examine how news media website "Delfi" portrays afterbirth depression discourse features, review main underlined topics and mark what are the key points are being analyzed. The results of the thesis have shown that discourse of women who have suffered from afterbirth depression in news media website "Delfi" is shown though depression/schizophrenia and family issues. Discourse statement analysis has shown that afterbirth depression is analyzed mostly from medical point of view and the disease itself gets tagged as a stigma, which scares a lot of women from seeking specialists assistance. In the news media website "Delfi" three main key points allows us to understand how the discourse of afterbirth depression though the period of ten years was depicted by the media.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107453
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
jurate_grybaite_bd.pdf1.37 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.