Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107443
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Gailius, Laurynas
Supervisor: Jasinskas, Algirdas
Title: Avižų augalinių atliekų paruošimo ir naudojimo biokurui tyrimas
Other Title: Research of preparation and use of oat vegetable waste for biofuel
Extent: 51 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Avižos;Oats;Miltai;Flour;Granulės;Pellets;Savybės;Properties;Biokuras;Biofuel
Abstract: Tausojant aplinką, siekiant mažesnės taršos ir senkant iškastinio kuro šaltiniams, siekiama atrasti ir panaudoti įvairias alternatyvias kuro rūšis bei pasitelkti įvairius būdus jam išgauti. Atsinaujinantys energijos ištekliai vėjas ir saulė vis labiau veržiasi į energetikos sektorių. Dar vienas atsinaujinantis energijos išteklis – biomasė, kuri gali būti naudojama, kaip puiki alternatyva, su plačiom panaudojimo galimybėm, esamam iškastiniam kurui. Nors ir didelė biomasės dalis dar nepanaudojama, tačiau tai didelė perspektyva ateičiai ir švaresnio klimato siekimui. Avižos – vienas populiariausių žemės ūkio augalų, kuris gali būti, kaip puikus šaltinis biokurui gaminti. Mokslinio darbo tikslas – apžvelgti avižų atliekų paruošimo biokurui technologijas ir nustatyti biokuro savybes bei poveikį jį deginant aplinkai. Parengto darbo literatūros apžvalgoje išnagrinėti grudų resursai Lietovoje, apžvelgta avižų auginimo, derliaus dorojimo bei atliekų panaudojimo technologijos ir įvertintos deginimo galimybės. Atlikus avižų šiaudų eksperimentinius tyrimus nustatyti miltų ir granulių biometriniai rodikliai, ištirta miltų frakcinė sudėtis, nustatytos fizikinės-mechaninės savybės pagal taikomą metodiką ES šalyse. Tolimesni tyrimai atlikti Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrenginių ir bandymų laboratorijoje – elementinė sudėtis, peleningumas ir šiluminingumas, ir poveikio aplinkai įvertinimas.
In order to protect the environment, to reduce pollution and deplete fossil fuel sources the main aim is to discover and use a variety of alternative fuels and other sources. Renewable energy sources Wind and solar are increasingly invading the energy sector. Another land product is biomass, which can be used as a great alternative, with a wide range of uses, to existing fossil fuels. Although much of the biomass is not yet used, it is a great prospect for the future and for a cleaner climate. Oats are one of the most popular agricultural crops, which can be used as a great source for the production of biofuel. The aim of the research is to review the technologies of preparation of oat waste for biofuels and to determine the properties of biofuels and their impact on the environment by burning them. The review of the literature of the prepared work examines the grain resources in Lithuania, reviews the technologies of oat growing, harvesting and waste utilization, and identifies the possibilities of incineration. After the experimental research of oat straw, the biometric indicators of flour and granules were determined, the fractional composition of the flour was investigated, and the physical-mechanical properties were determined according to the applied methodology in the EU countries. Further research was carried out in the Laboratory of Thermal Equipment and Testing of the Lithuanian Energy Institute - elemental composition, ash content and calorific value and environmental impact assessment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107443
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons