Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107437
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTiso, Nicola-
dc.contributor.authorKiminaitė, Ieva-
dc.date.accessioned2020-06-08T16:51:32Z-
dc.date.available2020-06-08T16:51:32Z-
dc.date.issued2020-06-18-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107437-
dc.description.abstractBaigiamojo darbo autorius: Ieva Kiminaitė Baigiamojo darbo pavadinimas: Karščio šoko įtaka papėdgrybių (Basidiomycota) skyriaus grybų tarpusavio sąveikai, ligninolitinių fermentų išskyrimui ir augimui. Vadovas: Doc. Dr. Nicola Tiso Puslapių skaičius: 41 Paveikslų skaičius: 13 Lentelių skaičius: 8 Priedų skaičius: 0 Darbas pristatytas: Vytauto Didžiojo Universitetas, Biologijos katedroje Kaunas, 2020-06-18 Šio darbo tikslas yra įvertinti karščio šoko įtaką papėdgrybių (Basidiomycota) skyriaus grybų augimui bei išskiriamam ligninolitinių fermentų kiekiui, grybus auginant po vieną ir konsorciumuose su kitais grybais. Grybų išskiriami ligninolitinių fermentų kiekiai buvo tiriami Petri lėkštelėse biologinio dažo suskaidymo testais, vizualiai vertinant atsirandančios spalvos intensyvumą mitybinėse terpėse, papildytose fermentų oksiduojamais priedais. Tirtas 45 ir 90 minučių trukmės 45 °C temperatūros karščio šokas. Karščio šoku paveiktos ir nepaveiktos šoku Petri lėkštelės buvo lyginamos tarpusavyje, vertinant grybų kultūrų išskiriamus ligninolitinių fermentų kiekius bei augimo greičius. Tuo remiantis buvo daromos išvados apie karščio šoko poveikį minėtiems grybų rodikliams. Gauti rezultatai parodė, kad karščio šokas neigiamai veikia Pleurotus eryngii VMU 001, Pleurotus ostreatus SMR 684 ir Fomitopsis pinicola VMU 005 grybų monokultūrų augimo greitį, tačiau turi teigiamos įtakos Pleurotus ostreatus SMR 684 ir Schizophyllum sp. VMU 002 kultūrų išskiriamam ligninolitinių fermentų kiekiui. Neigiamas karščio šoko poveikis išskiriamam fermentų kiekiui nustatytas Pleurotus sp. genties, o taip pat beveik visuose tirtuose Fomitopsis pinicola VMU 005 konsorciumuose; teigiamas karščio šoko poveikis nustatytas kartu auginant dvi Irpex lacteus VMU 003 ir Schizophyllum sp. VMU 002 kultūras. Karščio šokas neigiamai veikė vidinį ir išorinį radialinį Fomitopsis pinicola VMU 005 kultūrų augimą visuose tirtuose konsorciumuose; kitų kultūrų vidinis bei išorinis radialinis augimas priklausė nuo suformuotos poros tarp skirtingų grybų rūšių.lt
dc.description.abstractAuthor of the work: Ieva Kiminaitė Title of the work: Influence of heat shock on the interaction, secretion of ligninolytic enzymes and growth of fungi of the Basidiomycota division. Supervisor: Doc. Dr. Nicola Tiso Number of pages: 41 Number of figures: 13 Number of tables: 8 Number of appendices: 0 Presented at: Vytautas Magnus University, Department of Biology Kaunas, 2020-06-18 The aim of the thesis is to investigate the influence of heat shock on the growth of fungi belonging to the Basidiomycota division and their ligninolytic enzymes secretion. The study is carried out on pure cultures and their consortia. Amounts of secreted ligninolytic enzymes were analysed using dye biodegradation based tests, evaluating colour changes in the growth media supplemented by an oxidizable compound. Heat shock of 45 °C temperature was applied to selected cultures for 45 and 90 minutes. Conditioned with heat shock fungal cultures were compared to corresponding not conditioned cultures, evaluating changes of secreted amount of ligninolytic enzymes and growth rates. Obtained results showed that heat shock has a negative impact on the growth of Pleurotus eryngii VMU 001, Pleurotus ostreatus SMR 684 and Fomitopsis pinicola VMU 005 monocultures. On the other hand, results have revealed that heat shock has a positive effect on ligninolytic enzymes secretion by Pleurotus ostreatus SMR 684 and Schizophyllum sp. VMU 002 monocultures. While investigating fungal consortia, a negative heat shock effect on ligninolytic enzymes secretion was detected for all Pleurotus sp. and almost all Fomitopsis pinicola VMU 005 consortia. A positive effect of heat shock to enzymes secretion was identified for not mixed Irpex lacteus VMU 003 and Schizophyllum sp. VMU 002 consortia. Heat shock also negatively affected both internal and external radial growth rate of Fomitopsis pinicola VMU 005 in all investigated consortia.en
dc.description.sponsorshipGamtos mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipBiologijos katedralt
dc.format.extent41 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKarščio šokaslt
dc.subjectHeat shocken
dc.subjectGrybų konsorciumailt
dc.subjectFungal consortiaen
dc.subjectLigninolitiniai grybailt
dc.subjectLigninolytic fungien
dc.subject.otherChemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)-
dc.titleKarščio šoko įtaka papėdgrybių (Basidiomycota) skyriaus grybų tarpusavio sąveikai, ligninolitinių fermentų išskyrimui ir augimuilt
dc.title.alternativeInfluence of heat shock on the interaction, secretion of ligninolytic enzymes and growth of fungi of the Basidiomycota divisionen
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextembargo_20250618-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptInstrumentinės analizės atviros prieigos centras-
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)
Files in This Item:
ieva_kiminaite_bd.pdf647.61 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons