Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107429
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kazlauskaitė, Gabriela
Supervisor: Baltrušaitytė, Giedrė
Title: 2016 metais patvirtintos sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos lytiškumo ugdymo dalies įgyvendinimo analizė
Other Title: Analysis of the implementation of the sexuality education part of the health and sexuality education and family preparation program approved in 2016
Extent: 62 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Švietimas;Education;Ugdymas;Upbringing;Lytiškumo ugdymas;Sexuality education;Kompetencija;Competence;Lytiškumas;Sexuality;Švietimo įstaigos;Educational institutions
Abstract: Lytiškumo ugdymas Lietuvos visuomenėje kelia nemažas diskusijas. Nepaisant diskusijų, vykstančių viešumoje ir socialiniuose tinkluose, tyrimai rodo, kad Lietuvos gyventojai pasisako už lytiškumo ugdymą. 2016 m. Švietimo ir mokslo ministerija priėmė įsakymą dėl privalomos sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos, kuri turi būti įgyvendinama integruojant šią programą į bendrąjį švietimą. Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti 2016 m. patvirtintos privalomos sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimą. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys: teorinės literatūros ir įstatymų analizė, tyrimo rezultatų analizė ir esamos politikos alternatyvų vertinimas. Pirmojoje dalyje analizuojama lytiškumo ugdymo istorija Lietuvoje, lytiškumo ugdymo teisinis reguliavimas, apžvelgiami pagrindiniai lytiškumo ugdymo politiniai veikėjai ir programą įgyvendinantys veikėjai, kalbama apie sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos turinį ir galiausiai žvelgiama į kitų šalių patirtį įgyvendinant lytiškumo ugdymą. Analitinėje darbo dalyje pateikiami ir analizuojami tyrimo rezultatai. Esamos politikos alternatyvų vertinimo dalyje pateikiama alternatyvų, kurios galėtų padėti gerinti sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimą į bendrąjį švietimą ir programos įgyvendinimą. 2016 m. patvirtintos sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo analizė parodė, kad Lietuvoje nėra organizuojami seminarai ir mokymai mokytojams ir kitiems švietimo specialistams. Be to, Lietuvoje programą įgyvendinantys mokytojai ir švietimo specialistai neturi metodinės medžiagos, kurią pasitelkdami galėtų efektyviau organizuoti programos turinio temomis grindžiamas pamokas. Galiausiai tyrimo rezultatai parodė, kad išankstinės mokytojų ir kitų švietimo specialistų nuomonės sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos temomis sulaiko mokytojus ir švietimo specialistus organizuoti pamokas programos temomis.
Sexuality education in Lithuanian society is causing a lot of discussions. Despite the discussions taking place in public and on social networks, research shows that Lithuanians are in favor of sexuality education. 2016 The Ministry of Education and Science has adopted an order on a compulsory health and sexuality education and family preparation program to be implemented through the integration of this program into general education. The aim of the thesis is to analyze the implementation of the compulsory health and sexuality education and family preparation program approved in 2016. The thesis consists of three main parts: analysis of theoretical literature and laws, analysis of research results and evaluation of existing policy alternatives. The results of analysis of the implementation of the health and sexuality education and family preparation program approved in 2016 showed that teachers and other education specialists in Lithuania have not received seminars and trainings. In addition, teachers and education specialists implementing the program in Lithuania do not have methodological material with the help of which they could more effectively organize lessons based on the topics of the program content, therefore teachers often search for information for preparing for lessons in online sites. Finally, the results of the study showed that the preconceived opinions of teachers and other education professionals on the topics of the health and sexuality education and family preparation program deter teachers and education professionals from organizing lessons on the topics of the program.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107429
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons