Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107426
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Martusevičiūtė, Indrė
Supervisor: Migonytė- Petrulienė, Viltė
Title: Birštono ir Druskininkų medinės tarpukario (1918-1940) architektūros palyginimas
Other Title: Comparative analysis of wooden interwar period architecture in Birštonas and Druskininkai
Extent: 44 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Tarpukaris;Interwar;Medinė architektūra;Wooden architecture;Birštonas;Druskininkai
Abstract: Po Pirmojo Pasaulinio karo, atsigaunančioje Europoje bei Lietuvoje, pradėjo smarkiai populiarėti poilsio ir sveikatingumo kurortų kultūra, kurios dėka, ėmė formuotis savitas kurortų veidas. Tarpukariu, kurortuose, buvo naujoviškai atrenovuota daugelis senų pastatų ir iškilo gausybė naujų statinių. Tarp statybinių medžiagų dominavo mediena, todėl didžioji dauguma naujų, kurortuose statomų vilų, vasarnamių, kavinių, laikinų biuvečių bei sanatorijų buvo medinės, o mūriniai pastatai, dėl itin didelės plytų kainos ir nepakankamos pasiūlos dažniausiai buvo statomi didžiuosiuose miestuose. Tyrimo objektu pasirinkti Birštono ir Druskininkų kurortuose, tarpukariu statyti, rekreacijai skirti mediniai pastatai, jų atsiradimo priežastys, panašumai ir skirtumai, atsižvelgiant į kurortų urbanistinę raidą, bei tuo metu vyravusią politinę ir kultūrinę padėtį. Tiriant šių kurortų pastatus, remtasi įvairiais išlikusiais šaltiniais, bei istorinėmis nuotraukomis. Taip pat ištirta istorikų, architektų bei tyrėjų surinkta medžiaga, apie Birštono ir Druskininkų kurortus, juose išlikusius ir neišlikusius tarpukario architektūros pastatus, jų bruožus, stilius, statybos technologijas, išlikusių pastatų renovacijų tikslingumą ir pritaikymą dabartiniams miestų poreikiams. Atlikus tyrimą, buvo nustatyta Birštono ir Druskininkų kurortuose išlikusių medinės tarpukario architektūros pastatų būklė, įvertinta po renovacijos atsiradę neatitikimai ir pakitę pirminiai pastatų vaizdai bei šiuos pakitimus lėmę veiksniai. Taip pat ištirtos neišlikusių pastatų išnykimo priežastys ir įvertinta jų pirminė funkcija, bei svarba bendrame miesto plane. Remiantis šaltiniais ir nuotraukomis, ištirtas pirminis, visų aptariamų tarpukario architektūros pastatų vaizdas, jų panašumus ar skirtumus lėmę veiksniai. Tyrimo metu paaiškėjo, kad nuo tarpukario laikotarpio pabaigos, praėjus beveik aštuoniasdešimčiai metų, išliko nemaža dalis reikšmingiausių kurortų pastatų, dauguma jų, nors ir pakitę, toliau atlieka svarbias miestams funkcijas ir prisideda prie išskirtinio kurortų vaizdo puoselėjimo.
After the First World War, recreational and wellness resorts began to gain popularity in Lithuania, which started to shape a unique image of Lithuanian resorts. Increased popularity and increased number of visitors have spurred a renewal and development movement in said resorts. During the interwar period, many new buildings emerged and most of the old buildings were innovatively renovated. Due to high costs of bricks and concrete as well as insufficient supply, timber became a dominant building material, so the vast majority of new villas, bungalows, cafes, summer homes or even sanatoriums built in resorts during this time were made out of timber. Bricks and concrete were mainly used in major cities. Therefore, the research object is the wooden interwar period recreational buildings of Birstonas and Druskininkai, as well as causes of their similarities and differences, taking into account the urban development of resorts and the prevailing political and cultural situation. Different sources of information and analysis of historical pictures were used to convey this research. Also, a thorough analysis of documents related to Birstonas and Druskininkai and their surviving and non-surviving interwar period architecture buildings collected by historians, architects and researches were made analysing building by their features, styles, construction technologies, and the accuracy as well as retrofitting of existing buildings to the present needs of said towns. Conveyed research, determined the condition of the surviving buildings of wooden interwar architecture in Birstonas and Druskininkai resorts, as well as the discrepancies that arose after renovations and the changes to the initial picture of the researched buildings and assessed factors that caused these changes. The reasons for the disappearance of non-surviving buildings were also investigated and their primary function and importance in the overall city plan were assessed. Based on the sources and photographs, the initial pictures of all the interwar architectural buildings in question, the factors that determined their similarities or differences were examined. The study found that even though almost eighty years have passed after the end of the interwar period, a significant number of the most prised buildings in Birstonas and Druskininkai resorts have survived, they continue to play important urban functions and contribute to the exclusive image of resorts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107426
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
indre_martuseviciute_bd.pdf3.32 MBAdobe PDFView/Open

Indrė Martusevičiūtė Bakalauro darbas

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

19
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.