Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107422
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Grigaliūnaitė, Deimantė
Supervisor: Vasiliauskas, Gediminas
Title: Darbo sąlygų gerinimas žemės ūkio bendrovėje
Other Title: Improvement of working conditions in agrobusiness company
Extent: 44 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Darbo sąlygos;Working conditions;Profesinė rizika;Occupational risk;Darbo sąlygos;Agriculture
Abstract: Darbo tikslas: Atlikti darbo sąlygų tyrimą žemės ūkio bendrovėje ir pasiūlyti priemones darbuotojų saugai gerinti. Darbo uždaviniai: Informacijos šaltinių analizės skyriui aptarti saugaus darbo principai, atlikta teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą analizė, aptartos darbo sąlygos ir darbuotojų saugos organizavimas, taip pat profesinės rizikos principai ir vertinimo objektai, išanalizuoti Lietuvos ir Europos sąjungos duomenys apie žemės ūkio rizikas ir nelaimingus atsitikimus. Projektiniame skyriui atlikti rizikos vertinimą darbo vietoje, parinkti technines rizikos mažinimo priemones ir atlikti jų inžinerinius skaičiavimus, viską atlikus atlikti ekonominį vertinimą. ŽUB dirbančiųjų darbo sąlygoms pagerinti suprojektuotas dirbtuvėms vėžimėlis, ir asmeninių apsaugos priemonių parinkimas. Atlikus ekonominį vertinimą paskaičiuota, kad suprojektuoto stalo kaina 162,12 €.
Working objective: To carry out a study of working conditions in an agricultural company and to propose measures to improve the safety of workers. Working tasks: The information sources analysis unit discusses the principles of safe work, an analysis of legislation on safety and health at work, the working conditions discussed and the organisation of occupational safety, as well as the principles of occupational risk and assessment of the sores, and to analyse data on agricultural risks and accidents in Lithuania and the European Union. Carry out a workplace risk assessment in the design unit, select technical risk mitigation measures and carry out engineering calculations, after all the economic assessment has been carried out. A mobile work station is designed to improve the conditions of the ŽUB technical soils and the selection of personal protective equipment. The economic assessment estimated that the cost of the designed table was €162.12.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107422
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
deimante_grigaliunaite_bd.pdf1.94 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.