Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107420
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Žalytė, Rasa
Supervisor: Vaitkevičienė, Nijolė
Title: Skirtingų veislių valgomųjų morkų derliaus ir kokybės palyginimas
Other Title: Comparison of yield and quality of different cultivars of carrots
Extent: 39 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Morkos;Carrots;Šakniavaisiai;Roots;Derlius;Yield;Karotenoidai;Carotenoids
Abstract: Tyrimo objektas: trijų skirtingų valgomosios morkos (Daucus carota L.) veislių šakniavaisiai: 'Purple Haze', 'Atomic Red', 'Berlicum'. Tyrimo tikslas: ištirti ir palyginti skirtingų valgomųjų morkų veislių šakniavaisių derlių ir jo kokybinius rodiklius. Uždaviniai: • Įvertinti skirtingų valgomųjų morkų veislių derlingumą; • Ištirti ir palyginti valgomųjų morkų šakniavaisių biocheminę sudėtį; • Įvertinti valgomųjų morkų šakniavaisių spalvą. Tyrimo metodai: Apskaičiuotas trijų skirtingų valgomųjų morkų veislių derlingumas, nustatyta vidutinis šakniavaisių ilgis, skersmuo, masė. Morkų šakniavaisiuose standartiniais metodais nustatyta: sausosios medžiagos, tirpios sausosios medžiagos, kalis, vitaminas C, pelenai, ląsteliena, baltymai, nitratai ir bendras karotenoidų kiekis. Morkų šakniavaisių spalva nustatyta spektrofotometru (HunterLab Miniscan XE), naudojant CIELab sistemą. Tyrimų duomenys statistiškai apdoroti vieno veiksnio dispersinės analizės metodu (ANOVA) naudojant programą STATISTICA (STATISTICA 10). Fišerio LSD testu (p < 0,05) buvo įvertintas skirtumų tarp vidurkių statistinis patikimumas. Tyrimų rezultatai: 'Berlicum' veislė pasižymėjo esmingai didžiausiu derlingumu (89,39 t ha-1). Taip pat, ši veislė sukaupė esmingai didžiausią vitamino C kiekį (2,63 mg 100g-1 n. m.), bei pasižymėjo mažiausiu nitratų kiekiu (827,21 mg kg-1 n. m. ). Esmingai daugiausia sausųjų medžiagų (12,31 %), tirpių sausųjų medžiagų (8,63 % n. m.), baltymų (16,32 % s. m.) ir karotenoidų (9,67 mg 100g-1 n. m.) sukaupė veislės 'Purple Haze' morkų šakniavaisiai. Esmingai didžiausiu pelenų kiekiu (10,75 % s. m.) pasižymėjo 'Atomic Red' veislės morkos. Esmingai tamsiausi šakniavaisiai buvo 'Purple Haze' veislės. Visų tirtų veislių šakniavaisiuose dominavo raudonas ir geltonas atspalviai.
Research object: three different cultivars of edible carrots (Daucus carota L.): 'Purple Haze', 'Atomic Red', 'Berlicum'. Research aim: to identify and compare the yield and it‘s quality indicators of different cultivars of carrots. Objectives: • To evaluate the yield of different carrots cultivars; • To indentify and compare the biochemical structure of carrots roots; • To evaluate the color of carrots roots. Research methods: the yield of three different cultivars of carrots compared. Using standard methods the following indicators were inedtified in the carrots: dry matter, soluble dry matter, potassium, vitamin C, ash, fibre, protein, nitrates and total carotenoid content. The color of the roots was determined by spectrophotometer (HunterLab Miniscan XE) using the CIELab system. Research data were calculated using statistically processed using one - way analysis of variance (ANOVA) using the program STATISTICA (STATISTICA 10). Fisher's LSD test (p <0.05) was used to evaluate the statistical reliability of differences between means. Research results: 'Berlicum' type carrots were found to have the highest yields (89,39 t ha-1). Furthermore, this variety accumulated essentially the highest amount of vitamin C (2,63 mg 100g-1 n. m.) and had the lowest nitrate number (827,21 mg kg-1 n. m.). 'Purple Haze' carrot roots piled up the highest substance of a dry matter (12,31 %), soluble dry matter (8,63 % n. m.), protein (16,32 % d. m.), and carotenoids (9,67 mg 100g-1 n. m.), nevertheless 'Atomic Red' carrots had the highest number of ashes (10,75 % d. m.). The darkest roots were found to be as of the 'Purple Haze' variety. The roots of all studied cultivars were dominated by red and yellow hues.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107420
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
rasa_zalyte_bd.pdf858.75 kBAdobe PDFView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

128
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons