Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107411
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Beinoraitė, Neda
Supervisor: Mildažienė, Vida
Title: Šaltos plazmos ir elektromagnetinio lauko poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum) sėklų agronominėms savybėms.
Other Title: Effects of cold plasma and electromagnetic field on agronomic properties of pea's (Pisum sativum) seeds.
Extent: 38 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Šalta plazma;Cold plasma;Elektromagnetinis laukas;Electromagnetic field;Sėjamasis žirnis;Pea;Agronominės savybės;Agronomic properties
Abstract: Buvo siekiama nustatyti sėjamojo žirnio (Pisum sativum) atsaką į sėklų apdorojimą šalta plazma (ŠP), elektromagnetiniu lauku (EML) ir vakuumu, vertinant skirtingų žirnių veislių sėklų paviršiaus drėkinamumo, dygimo kinetikos ir daigų augimo pokyčius laboratorijos sąlygomis, taip pat žirnių augimo, derliaus ir maistinės vertės pokyčius, auginant lauko sąlygomis. Drėkinamumas buvo nustatomas šviesiniu mikroskopu, atsižvelgiant į vandens lašo formos pokyčius ant sėklų paviršiaus, sąlyčio kampui matuoti taikyta kompiuterinė programa „Motic Images“. Daigumo testai atlikti in vitro. Lauko sąlygomis žirniai buvo auginami ekologiškame lauke LAMMC Lietuvos Žemdirbystės instituto tyrimo bareliuose. Nustatyta, kad sėklų apdorojimas ŠP visais atvejais didino žirnių sėklų paviršiaus drėkinamumą, tačiau šie pokyčiai nekoreliavo su sėklų daigumo pokyčiais. Paveikus sėklas ŠP (bet ne EML ir vakuumu), jų paviršius tapo hidrofiliškesnis. Dėl šios priežasties sėklos turėtų sudygti greičiau, tačiau tai pasitvirtino tik ,Kiblukai‘ veislės sėkloms, apdorotoms ŠP 7 min. ,Ieva‘ veislės sėklų apdorojimas EML ir vakuumu didino dygimo greitį 48,5% ir 24,3%, atitinkamai. ,Kiblukų’ veislės sėklas paveikus ŠP 7 min. ir EML dygimo greitis sumažėjo 7,8% ir 4,0%, atitinkamai. ,Jūra’ veislės sėklų dygimo kinetikos rodikliams apdorojimas stresoriais neturėjo poveikio. Sėklų apdorojimas stresoriais neturėjo įtakos nei vienos iš tirtų žirnių veislių 7 d. daigų ilgiui ir svoriui. Atlikus, lauko sąlygomis 3 mėn. augusių žirnių morfometrinius matavimus, nustatyta, kad stresorių poveikis priklausė nuo veislės. Didžiausią poveikį sėklų apdorojimas EML15 min. turėjo ,Casablanca‘ veislės žirnių augimui: pagerėjo visi morfometriniai rodikliai, nepakito tik kenkėjų pažeistų sėklų skaičius. Nei vienas kitas iš poveikių nedidino nei ‘Casablanca‘, nei kitų veislių žirnių derliaus. Sėklų apdorojimas neturėjo įtakos baltymų kiekiui užaugintų žirnių sėklose.
The aim of study was to determine the response of the pea (Pisum sativum) to seed treatment by cold plasma (CP), electromagnetic field (EML) and vacuum by assessing changes in seed surface wettability, germination kinetics and seedling growth under laboratory conditions for three different pea cultivars, as well as changes induced in pea growth in the field, yield and changes in seed nutritional value. Wettability was detected by changes in the shape of the water drop on the seed surface, using light microscopy and the computer program ‘Motic Images’ for measuring the angle of contact. Germination tests were performed in vitro. Under field conditions, peas were grown in an organic field in the research plots of the LAMMC Lithuanian Institute of Agriculture. Seed treatment with CP (but not EMF or vacuum) was found to increase the surface wettability of pea seeds for all cultivars and treatment durations. However, these changes did not correlate with changes induced in seed germination. It has been observed that after exposure to seeds to CP, the wettability of their surface increased, for this reason the seeds should germinate faster, but this was confirmed only for the seeds of ,Kiblukai' cultivar after CP treatment for 7 min. Treatment of seeds of ,Ieva’ cultivar by EML and vacuum increased germination rates by 48.5% and 24.3%, respectively. ,Kiblukai’ variety seeds were exposed to CP for 7 min. and EML germination rates decreased by 7.8% and 4.0%, respectively. Stressors did not affect the germination kinetics of ,Jura' seed. Seed treatments had no effect on early (7 days) seedling growth. After 3 months growing in the field, morphometric analysis of plants was performed, and the obtained results showed that the effect of stressors depends on the variety. The most responsive to seed treatment with EMF15 min. was cultivar ,Casablanca’ with an increase in all morphometric parameters (except for the number of seeds damaged by pests). The harvest of other cultivars was not affected by the seed treatments and none of the other effects was due to an increase in pea yield. The amount of proteins in the harvested pea seeds was the same for plants grown from the treated seeds and their control counterparts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107411
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
neda_beinoraite_bd.pdf1 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons