Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107409
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Buivičius, Benas
Supervisor: Vasiliauskas, Gediminas
Title: Darbuotojų saugos gerinimas žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėje
Other Title: Improvement of occupational safety in processing company of agricultural products
Extent: 46 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Žemės ūkio įmonė;Agriculture company;Sveikata ir saugumas;Health and safety;Profesinė rizika;Occupational risk;Ergonominiai veiksniai;Ergonomic factors
Abstract: Darbo tikslas - išanalizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę konkrečioje žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėje, įvertinti riziką darbo vietoje ir pateikti pasiūlymus būklei gerinti. Darbo metodai: 1) mokslinės literatūros bei internete esančių šaltinių analizė; 2) konkrečios žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės stebėjimas, dokumentų analizė, rizikos vertinimas; 3) suprojektuoto įrenginio, profesinei rizikai pašalinti ir DSS būklei gerinti, diegimo kaštų ir atsipirkimo trukmės skaičiavimas. Darbas susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje yra analizuojami saugaus darbo principai ir darbuotojus veikiantys bei sveikatai poveikį darantys darbo aplinkos veiksniai, teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą, darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėse bei profesinės rizikos vertinimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tendencijos. Antrojoje dalyje yra analizuojama konkreti žemės ūkio produktų perdirbimo įmonė, jos veiklos pobūdis, darbuotojų saugos ir sveikatos būklė bei valdymas, sudaroma profesinės rizikos vertinimo lentelė darbo vietoje, siūlomos prevencinės priemonės rizikos veiksniams mažinti bei būklei gerinti. Išanalizavus gamybos cecho darbuotojo rizikos vertinimo lentelę, įmonėje nustatyti keli toleruotini veiksniai, kuriems buvo pateikti pasiūlymai bei keli nepriimtini, toleruotini ergonominiai veiksniai (darbo sunkumas). Šiam veiksniui sumažinti yra pasiūlyta suprojektuoti hidraulinį keltuvą. Hidraulinis keltuvas, kuris darbuotojui sumažins krovinio kėlimo bei nuleidimo aukštį bei kėlimo bei nuleidimo kiekį per pamainą. Keltuvas suprojektuotas būtent šiai įmonei dėl savo gabaritų bei pakėlimo galios. Šį įrenginį suprojektuoti kainuos apie 1305 € ir įmonėj atsipirks per 14 mėnesių. Raktiniai žodžiai: žemės ūkio įmonė, sveikata ir saugumas, profesinė rizika, ergonominiai veiksniai.
The aim of the work is to analyze the state of safety and health of employees in a specific agricultural processing company and to assess the risks in the workplace and to make suggestions for improving the working conditions. Working methods: 1) analysis of scientific literature and online sources; 2) monitoring of a specific agricultural processing company, document analysis, risk assessment; 3) calculation of the installation costs and payback time of the designed implement for the elimination of occupational risks and improvement of the OSH condition. The work consists of two parts. The first part analyses the principles of safe work and factors of the work environment affecting workers and their health, legislation regulating occupational safety and health, organization of occupational safety and health in enterprises and occupational risk assessment, trends in accidents at work and occupational diseases. The second part analyses a specific agricultural processing company, the nature of its activities, the state and management of occupational safety and health, occupational risk assessment at the workplace, proposes preventive measures to reduce risk factors and improve working condition. After the risk factor analysis of the production workshop employee, several tolerable factors were identified in the company, for which proposals were offered to minimize the work difficulty i.e. ergonomic factors. To reduce this factor, it is proposed to design a hydraulic hoist. Hydraulic lift that will reduce the lifting and lowering height of the load and the amount of lifting and lowering per shift for the worker. The lift is designed specifically for this company due to its dimensions and lifting capacity. It will cost about 1305 € to design this device and it will pay off for the company in 14 months. Keywords: agriculture company, health and safety, occupational risk, ergonomic factors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107409
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
benas_buivicius_bd.pdf1.95 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.