Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107401
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Vaičekauskaitė, Justė
Supervisor: Vaitkevičienė, Nijolė
Title: Lietuvos rinkoje esančių bulvių traškučių kokybės tyrimas
Other Title: The investigation of the quality of potato chips in the Lithuanian market
Extent: 37 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Solanum tuberosum L.;Solanum tuberosum L.;Traškučiai;Chips;Riebalai;Fat;Valgomoji druska;Salt
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: tyrimai buvo atlikti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto, Augalinių žaliavų kokybės tyrimų, Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų bei atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinių tyrimų centro Augalinių žaliavų kokybės tyrimų laboratorijose 2019–2020 metais. Tyrimo objektas: Lietuvos prekybos tinkluose įsigyti įvairių gamintojų sūrio skonio bulvių traškučiai. Tyrimo tikslas: ištirti ir įvertinti Lietuvos rinkoje realizuojamų skirtingų gamintojų bulvių traškučių kokybę. Tyrimo uždaviniai: 1) ištirti bulvių traškučių cheminę sudėtį; 2) nustatyti ir įvertinti bulvių traškučių fizikinius rodiklius; 3) nustatyti ir įvertinti bulvių traškučių juslines savybes. Tyrimo metodai: standartiniais metodais bulvių traškučiuose nustatyti riebalų, drėgmės, valgomosios druskos, pelenų ir baltymų kiekiai. Taip pat įvertintas jų tvirtumas su tekstūros analizatoriumi TA.XT.plus ir nustatyta spalva naudojant CIE L*a*b* spalvų erdvę spektrofotometru ColorFlex. Atliktas traškučių juslinis vertinimas, įvertintas skonis, kvapas, traškumas, spalva ir aliejingumas. Naudojantis informacija pateikta etiketėse buvo išanalizuoti bulvių traškučių gamyboje naudoti aliejai ir maisto priedai. Tyrimų duomenys apdoroti vieno veiksnio dispersinės analizės metodu (ANOVA), pasitelkiant programą Statistica 10. Tyrimo rezultatai: Esmingai mažiausias: riebalų kiekis buvo D (29,10 g 100 g-1), drėgmės kiekis – E (0,91 %), F (0,92 %) ir A (0,94 %) traškučiuose. Esmingai didžiausias druskos kiekis nustatytas D (2,46 g 100 g-1), mažiausias B (1,31 g 100 g-1) traškučiuose. Esmingai didžiausi – pelenų kiekiai D (4,34 %) ir E (4,10 %) traškučiuose. Esmingai storiausi buvo E (2,00 mm) traškučiai, o tvirčiausi – D, E, F ir G traškučiai (atitinkamai 4,12, 3,84, 3,69 ir 3,47 N). C ir B traškučiai buvo statistiškai patikimai šviesiausi (atitinkamai 70,50, 69,39 NBS vnt.). A traškučiai – esmingai ryškiausios raudonos ir geltonos spalvos (atitinkamai 17,22 NBS vnt. ir 47,42 NBS vnt.). Geriausiu skoniu bei kvapu pasižymėjo E traškučiai (4,6 balo). Traškiausia tekstūra išsiskyrė A traškučiai (4,5 balo). Esmingai didžiausias sveikų traškučių kiekis buvo B (68,77 %) traškučių pakuotėje, o esmingai mažiausias defektuotų traškučių kiekis – A (13,30 %) ir B (10,54 %) traškučių pakuotėse
Location of the study: The research was done in Vytautas Magnus University Agriculture Academy, the Faculty of Agronomy, Institute of Agricultural and Food Sciences, Laboratory of Raw Materials for Food Zootechnical and Open Access Joint Research Centre of Agriculture and Forestry Agronomical Analyses’ Laboratory of Quality Vegetable Raw Materials during the year of 2019-2020. Research object: Different types of cheese-flavored potato chips obtained from Lithuanian supermarkets. Research aim: To analyze and evaluate the potato chips’ quality of different manufacturers in the Lithuanian market. Reasearch objectives: 1) To examine the chemical composition of potato chips; 2) To determine and estimate the physical indicators of potato chips; 3) To determine and estimate the sensory properties of potato chips. Research methods: standard methods were used to estimate the amount of fat, humidity, salt, ashes, and protein. Also, the fortitude of the mentioned materials was estimated by TA.XT plus analyzer. The color was identified by CIE L*a*b color spread with spectrophotometer ColorFlex. Sensory evaluation was carried out, taste, smell, crispness, color, and oiliness were estimated. Using the information provided on the labels, the oils and food additives used in the production of potato chips were analyzed. Data was computed with one-factor ANOVA. The software used for analysis was Statistica 10. Research results: Essentially the smallest fat amount was found in potato chips D (29.10 g 100 g-1), humidity amount – in E (0.91 %), F (0.92 %), and A (0.94 %). Essentially the biggest amount of salt was detected in chips D (2.46 g 100 g-1), the smallest – in B (1.31 g 100 g-1). Essentially the biggest amount of ashes was found in potato chips D (4.34 %) and E (4.10 %). Essentially the thickest chips were potato chips E (2.00 mm) and the strongest ones were D, E, F, and G (4.12, 3.84, 3.69 and 3.47 N respectively). According to the statistics, the lightest (color-wise) potato chips were C and B (70.50, 69.39 NBS units respectively). Essentially the brightest were red and yellow potato chips A (17.22 NBS units and 47.42 NBS units). Potato chips E had the best taste and smell (score – 4.6). Potato chips A had the crispiest texture (score – 4.5). The biggest amount of undamaged chips in package – B (68.77 %). The smallest amount of chips with defect: package A (13.30 %) and B (10.54 %).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107401
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
juste_vaicekauskaite_bd.pdf884.41 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

17
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.