Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107396
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Daržinskaitė, Lina
Supervisor: Paulauskas, Algimantas
Title: Rickettsia spp. nustatymas erkėse nuo migruojančių paukščių naudojant gltA geną
Other Title: Detection of Rickettsia spp. in ticks from migratory birds using gltA gene
Extent: 48 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: GltA genas;GltA gene;Ixodes ricinus;Ixodes ricinus;Migruojantys paukščiai;Migratory birds;R. helvetica;R. helvetica;Rickettsia spp.;Rickettsia spp.
Abstract: Erkės yra gyvūnų ir žmonių patogenų pernešėjos. I. ricinus yra pagrindinis Rickettsia spp. rezervuaro šaltinis. Tam, kad erkės galėtų plisti po įvairias vietoves joms reikalingi šeimininkai. Erkių šeimininkais tampa tos paukščių rūšys, kurios savo migracijos metu maitinasi ant žemės, tuomet jos gali prisisiurbti prie paukščio kūno ir įveikti milžiniškus atstumus. Migruojantys paukščiai yra pagrindiniai užsikrėtusių erkių pernešėjai turintys didžiausią įtaką Rickettsia spp. paplitimui įvairiose šalyse. Darbo tikslas nustatyti 2018 m. pavasarį sezoninės paukščių migracijos metu sugautų paukščių užsikrėtimą Rickettsia spp. patogenais. Visos erkės priklausė I. ricinus rūšiai. Rickettsia spp. bakterijų nustatymas atliktas standartine polimerazės grandininė reakcija pagal gltA geno pradmenis. Po PGR gauti mėginiai vizualizuoti elektroforezės būdu. Rickettsia spp. užsikrėtimas nustatytas 15,01 % (47/313) mėginių. Didžiausias užsikrėtimo lygis (15,89 %) nustatytas I. ricinus erkėse nurinktose nuo migruojančio paukščio – liepsnelės. Po mėginių sekoskaitos nukleotidinės sekos sulygintos su kitomis sekomis esančiomis genų banke. Gautos sekos sutapo 95 – 100 % su R. helvetica rūšimis iš Rumunijos, Prancūzijos ir Rusijos.
Ticks are animal and human pathogens carriers. I. ricinus is the main species of Rickettsia spp. reservoir source. For ticks to spread across different areas, they need hosts. Ticks are hosted by those species of birds that feed on the ground during their seasonal migration, thus they cover huge distances. Migratory birds are the main vectors of infected ticks with the greatest influence on Rickettsia spp. distribution in different countries. The aim of this work is to determine Rickettsia spp. infection of birds caught in 2018 during seasonal migration in the spring. All ticks belong to the species of I. ricinus. Rickettsia spp. bacterial detection was performed during conventional polymerase chain reaction amplifying fragment of gltA gene. Samples obtained after PCR were visualized by electrophoresis. Rickettsia spp. infection was detected in 47 samples, the infection of I. ricinus ticks was 15,01 % (47/313). The highest level of infection (15,89 %) was found in I. ricinus ticks collected from a migratory bird – European robin. After sequencing of the samples, the nucleotide sequences were compared with other sequences in the gene bank. Based on sequence analysis, obtained sequences were 95 – 100 % identical with R. helvetica species from Romania, France, and Russia.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107396
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.