Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107390
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Karpauskas, Darius
Supervisor: Žukovskis, Jan
Title: UAB „X“ sandėlio veiklos organizavimo gerinimas
Other Title: The improvement of JSC "X" warehouse organization activities
Extent: 41 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Sandėlis;Warehouse;Sandėlio veiklos organizavimas;Organization of warehouse activities;Sandėlio funkcijos;Warehouse functions;Sandėliavimas;Warehousing
Abstract: Tyrimo objektas - UAB „X“ sandėlio veiklos organizavima gerinimas Tyrimo tikslas – remiantis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis, išanalizuoti UAB „X“, UAB „Y“ ir UAB „Z“ įmonių veiklą, sandėlių veiklos organizavimą ir pateikti pasiūlymus dėl UAB „X“ sandėlio veiklos organizavimo tobulinimui. Tyrimo uždaviniai. 1. Apibūdinti sandėlio veiklos organizavimą ir atskleisti sandėlio funkcijas bei uždavinius. 2. Apibūdinti UAB „X“, UAB „Y“ ir UAB „Z“ veiklą, išanalizuoti ir sudaryti sandėlių veiklos palyginamąją analizę. 3. Pateikti UAB „X“ sandėliavimo veiklos organizavimo tobulinimo galimybes. Tyrimo metodai – duomenų analizė ir sintezė, literatūros šaltinių analizė, grafinis modeliavimas. Tyrimo rezultatai: • Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėjus mokslinę, metodinę ir mokomąją literatūrą, aprašyta sandėlio samprata, uždaviniai, funkcijos, veiklos organizavimas ir gerosios praktikos pavyzdžiai. • Antrojoje darbo dalyje išanalizuotos UAB „X“, UAB „Y“ ir UAB „Z“ įmonių veikos ir jų sandėlių veiklos organizavimas, nustatyta UAB „X“ tobulintinos sritys, atlikta įmonių palyginamoji analizė. • Trečiojoje darbo dalyje pasiūlyta įrengti taupesnį sandėlio apšvietimą, įsigyti atlikų rūšiavimo konteinerius sandėlyje ir permodeliuoti sandėlio zonas, siekant didesnio efektyvumo. • Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė. Pateikti siūlymai padės taupiau ir efektyviau organizuoti sandėlio veiklą.
The object of the research is the improvement of the organization of the warehouse activities of JSC "X". The aim of the research is to analyze the activities of JSC "X"., JSC "Y". And JSC "Z".companies, the organization of warehouse activities and to submit proposals for the improvement of the organization of JSC "X" warehouse activities based on theoretical and practical knowledge. Research tasks. 1. Describe the organization of the warehouse and reveal the functions and tasks. 2. To describe the activities of JSC "X", JSC "Y" and JSC "Z", to analyze and make a comparative analysis of warehouse activities. 3. To present the possibilities of improving the organization of JSC "X" warehousing activities. Research methods - data analysis and synthesis, analysis of literature sources, graphical modeling. Research results: • In the first part of the work, after reviewing the scientific, methodological and educational literature, warehouse concept, tasks, functions, organization of activities and examples of good practice are described. • The second part of the work analyzes the activities of JSC "X", JSC "Y" and JSC "Z" companies and the organization of their warehouses, identified areas for improvement by JSC "X", and performed a comparative analysis of companies. • In the third part of the work, it is proposed to install more economical warehouse lighting, to purchase waste sorting containers in the warehouse and to remodel the warehouse areas in order to achieve greater efficiency. • Main conclusions or theoretical and practical significance of the work. The presented proposals will help to organize the warehouse activities more economically and efficiently.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107390
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
darius_karpauskas_bd.pdf725.44 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

103
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons