Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107372
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Raupelytė, Gabrielė
Supervisor: Černiauskienė, Judita
Title: Skirtingų veislių moliūgų vaisių ir iš jų pagamintų cukatų kokybė
Other Title: The quality of different varieties pumpkin fruits and their sweetmeats
Extent: 36 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Moliūgai;Pumpkins;Veislės;Varieties;Kokybė;Quality;Cukatai;Pumpkin sweetmeats
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: Moliūgai buvo užauginti 2019 m. šeimos ūkyje, Priekulėje, Klaipėdos raj. Tyrimai buvo atliekami 2019-2020 m. Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto, Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų bei Žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro Augalinių žaliavų kokybės laboratorijose. Tyrimo objektas: Skirtingų veislių moliūgų minkštimas ir iš jo pagaminti cukatai. Tikslas ir uždaviniai: 1. Ištirti ir palyginti skirtingų veislių moliūgų vaisiu minkštimo cheminę sudėtį (sausųjų medžiagų, baltymų, ląstelienos, karotenoidų kiekius); 2. Nustatyti ir palyginti skirtingų veislių moliūgų pagamintų cukatų kokybę; 3. Įvertinti moliūgų cukatų juslines savybes. Tyrimo metodai: Standartiniais metodais nustatyta skirtingų veislių moliūgų minkštimo sausosios medžiagos, karoteno, baltymų kiekis. Pelenų kiekis nustatytas deginant mėginius sausuoju būdu. Ląstelienos kiekis nustatytas Henebergo-Štomano metodu. Tekstūra įvertinta tekstūros analizatoriumi TA.XT plus. Cukatų fizikiniai rodikliai įvertinti instrumentiniais metodais: spalvos koordinatės įvertintos analizatoriumi ColorFlex EZ (Hunter Lab, JAV). Tyrimų duomenys statistiškai apdoroti dispersinės analizės metodu (ANOVA) naudojant programą Statistica. Tyrimo rezultatai: Tyrime nustatyta, kad sausųjų medžiagų kiekis skirtingų moliūgų veislių minkštime esmingai nesiskyrė (nuo 6,3% iki 6,63%). Esminiai didžiausi ląstelienos kiekiai nustatyti ′Olga′ veislės moliūgų minkštime (21,62%), karotenoidų (16,72 mg 100 g-1n.m) ir pelenų (12,7% s.m) ′Amazonka′ veislės moliūgų minkštime. Nustačius ir palyginus cukatų kokybę, tirtų variantų tvirtumas esmingai nesiskyrė, o kiečiausi cukatai buvo moliūgai paruoštų su citrinų sirupu. Tyrimai parodė, kad spalvos intensyvumui ir šviesumui įtaką darė naudotas sirupas. Šviesiausi moliūgų cukatai buvo paruošti su citrinų sirupu, ypač iš ′Olga′ veislės moliūgų. Didžiausias raudono atspalvio intensyvumas buvo ′Amazonka′ moliūgų cukatų su citrinu sirupu. Koordinatės b* geltonos spalvos intensyvumas buvo ′Pink banana jumbo′ cukatų su citrinos sirupu. Ištyrus cukatų kokybę, bendras karotenoidų kiekis nustatytas esmingai didžiausias ′Amazonka′ veislės moliūgų cukatuose. Atlikus cukatų juslinę analizę, geriausiai įvertinta ′Pink banana jumbo′ moliūgų veislė naudojant citrinų sirupą.
Research location: Pumpkins were grown in Priekule, Klaipeda district in 2019. The research was conducted in 2019-2020 Vytautas Magnus University Agriculture academy, Institute of Agricultural and Food Sciences of the Academy of Agriculture, Food Raw Materials, Agronomic and Zootechnical Research and Joint Research Center for Land and Forests in the Laboratory of Plant Raw Materials Quality. Research object: Pulp of different varieties of pumpkins and sweetmeats made from it. Research aim and objectives: To analyze and compare the chemical composition of the pulp of different varieties of pumpkin fruit and the quality of the sweetmeats made from them. 1. To study and compare the chemical composition (dry matter, protein, fiber, carotenoid content) of different varieties of pumpkin fruit pulp. 2. To determine and compare the quality of sweetmeats produced by different varieties of pumpkin. 3. To evaluate the sensory properties of the sweetmeats. Test methods: The amount of dry matter, carotene and protein of different varieties of pumpkin pulp were determined by standard methods. The amount of different pumpkin pulp samples ash determined by burning samples dry manner. The amount of fiber was determined by the Heneberg-Stoman method. The texture was evaluated with a texture analyzer TA.XT plus. Physical parameters of sweetmeats were evaluated by instrumental methods: color coordinates were evaluated by analyzer ColorFlex EZ (Hunter Lab, USA). The research data were statistically processed by the method of analysis of variance (ANOVA) using the program Statistica. Research results: The study established that the dry matter content of the pulp of different pumpkin varieties did not differ significantly (from 6.3% to 6.63%). Essentially the largest amount of fiber were found in the pulp of 'Olga' pulp (21.62%), carotenoids (19.87 mg per 100 g-1n.m) and ash (12.7% s.m) in the pulp of 'Amazonka'.After determining and comparing the quality of candies, the strength of the studied variants did not differ significantly, and the hardest candies were pumpkins prepared with lemon syrup. Studies have shown that the color intensity and brightness were influenced by the used syrup. The lightest pumpkin sweetmeats were made with lemon syrup, especially from the ‘Olga’ variety of pumpkin. The highest intensity of the red hue was ‘Amazonka’ pumpkin sweetmeats with lemon syrup. Coordinate b * yellow intensity was ′ Pink banana jumbo ′ sweetmeats with lemon syrup. After examining the quality of the sweetmeats, the total carotenoid amount was found to be significantly higher in the 'Amazonka' squash sweetmeats. Sensory analysis of the sweetmeats showed that the ‘Pink banana jumbo’ pumpkin variety made with lemon syrup was best evaluated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107372
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
gabriele_raupelyte_bd.pdf616.29 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.