Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107367
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Birgilas, Markas
Supervisor: Zaleckienė, Jurgita
Title: Žieminių rapsų auginimo technologiniai sprendimai
Other Title: Technological solutions of winter rapeseeds growing
Extent: 42 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Technologija;Technology;Žieminiai rapsai;Winter rapeseeds;Sprendimai;Solutions
Abstract: Tyrimo tikslas – išanalizavus žieminių rapsų auginimo technologinius aspektus, pateikti rekomendacijas dėl technologijų gerinimo. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti technologijų taikymo principus ir technologijų pasirinkimą lemiančius veiksnius. 2. Atlikti žieminių rapsų auginimo technologijų lyginamąją analizę. 3. Pateikti žieminių rapsų auginimo technologijų gerinimo sprendimus. Tyrimo rezultatai: Pirmoje dalyje analizuotos technologijos ir jų taikymo sprendimai. Technologija – tai naujų, ar jau esamų būdų ir priemonių taikymas, norint siekti kokybės ir kiekybes, didesnio ekonominio efektyvumo. Taip pat pirmojoje dalyje pateiktos žinios apie žieminius rapsus, technologijų atsiradimo ir kūrimo procesus, žieminių rapsų auginime taikomas ir propaguojamas technologijas. Apžvelgta, kokie veiksniai lemia technologijų pasirinkimą. Antrojoje dalyje pateikiama lauko eksperimento metodika, kuria remiantis buvo atliktas technologijų lyginimo tyrimas. Atliktas lauko eksperimentas padėjo išaiškinti, kad norint pasiekti norimų rezultatų reikia taikyti tas technologijas, kurios padeda pasiekti geriausius rezultatus, kuo mažiau teršiant aplinką.
The aim – analysing the technological aspects of winter rapeseeds cultivation and provide recommendations for the improvement of technologies. The objectives: 1. To analyse the principles of technology application and the factors determining the choice of technologies. 2. To perform a comparative analysis of winter rapeseeds cultivation technologies. 3. To provide solutions for the improvement of winter rapeseeds cultivation technologies. Results: In the first part was analysed the technologies and their applies. Technology – is the apply of new or existing methods and tools to achieve superior quantity and quality, better economic efficiency. In the first part also provides knowledge about winter rapeseeds, the process of technology occur and development, technologies applied in winter rapeseeds cultivation. Reviewed the number of factors that determinate the choice of technologies. In the second part presents the methodology of the field experiment, on the basis which the technology comparison of research was performed. The field experiment helped to clarify, that in order to achieve the desired results, it is the necessary to apply those technologies that helped to achieve the best results with the least possible pollution of the environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107367
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

145
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons