Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107365
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Stuokutė, Justė
Supervisor: Žūkienė, Rasa
Title: Šaltos plazmos taikymas steviolio glikozidų biosintezės didinimui saldžiojoje stevijoje (Stevia rebaudiana)
Other Title: Application of cold plasma for steviol glycosides biosynthesis stimulation in stevia (Stevia rebaudiana)
Extent: 43 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Steviolio glikozidai;Steviol glycosides;Rebaudiozidas A;Rebaudioside A;Steviozidas;Stevioside;Šalta plazma;Cold plasma
Abstract: Saldžioji stevija savo sudėtyje turi steviolio glikozidų (iš jų svarbiausi steviozidas ir rebaudiozidas A), kurie yra nekaloringi saldikliai, pasižymintys hipoglikeminiu, hipotenziniu, diuretiniu ir kardiotoniniu poveikiu organizmui. Stevijos dauginimą sėklomis riboja mažas sėklų gyvybingumas, o vegetatyvinį dauginimą riboja nedidelis skaičius individų, kuriuos galima išauginti dirvožemyje. Dėl didėjančio saldžiosios stevijos paklausos, yra labai svarbu auginti augalus, kurie pasižymi didesniu rebaudiozido A (RebA) ir steviozido (Stev) kiekiu bei jų santykiu dėl steviozido kartesnio poskonio. Yra atlikta tyrimų, kurie parodė, kad augalo sėklų apdorojimas šalta plazma gali pagerinti sėklų daigumą, augalo kokybę ir padidinti antrinių metabolitų kiekį. Šio tyrimo tikslas yra nustatyti sėklų apdorojimo šalta plazma (CP) poveikį RebA ir Stev kiekiams ir santykiui saldžiosios stevijos (Stevia rebaudiana Bertoni) augaluose, parinkus optimalų ekstrakcijos metodą visų tyrime nustatomų analičių išgavimui viename ekstrakte, bei papildomai įvertinti CP poveikį daigumui, morfometriniams parametrams, antioksidaciniam aktyvumui, bendram fenolinių junginių ir flavonoidų kiekiui. Didžiausia tirtų analičių koncentracija buvo gauta ekstrakcijai naudojant 70 % etanolio vandeninį tirpalą ir ekstrahuojant ultragarsu 30 °C temperatūroje 1 valandą. Steviolio glikozidų analizė efektyviosios skysčių chromatografijos metodu parodė, kad CP2 turėjo didžiausią teigiamą poveikį Stev ir RebA koncentracijoms ir bendram jų kiekiui – Stev padaugėjo 14 %, RebA – 1,94 karto, o bendras jų kiekis – 37 %. RebA/Stev santykis CP2 grupėje buvo didžiausias – 0,67. Bendras fenolinių junginių ir flavonoidų kiekis buvo mažesnis už kontrolės CP2 ir CP7 grupėse, o CP2 grupei buvo būdingas mažiausias antioksidacinis aktyvumas. Šalta plazma nekeitė stevijos sėklų daigumo ir morfometrinių parametrų. Tarp steviolio glikozidų koncentracijos ir kitų metabolitų buvo pastebėta atvirkštinė priklausomybė. Tai reiškia, kad augalai, užauginti iš šalta plazma paveiktų sėklų, gali būti naudojami steviolio glikozidų gryninimui, o ne dėl kitų antrinių metabolitų, kurių koncentracijos gali būti sumažėjusios plazmos poveikyje.
Stevia rebaudiana produces steviol glycosides (which most important are stevioside and rebaudioside A) that are non-caloric sweeteners with hypoglycemic, hypo-tensive, diuretic and cardiotonic effect to organism. Propagation of stevia is limited by the low viability of its seeds and vegetative propagation is restricted by the small number of individuals that can be cultivated in ground. Due to the increasing demand for stevia, it is very important to grow stevia plants with higher levels of rebaudioside A (RebA) and stevioside (Stev) and their ratio due to the bitter aftertaste of stevioside. Studies have shown that cold plasma treatment of plant seeds can improve seeds germination, plant quality and increase secondary metabolites. The aim of this study is to determine the effect of cold plasma treatment (CP) on the amounts and ratio of RebA and Stev in stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) plants by selecting the most effective extraction method for the analysis of all analytes studied. Additionally, the effect of CP on germination, morphometric parameters, antioxidant activity, total phenolic compounds and flavonoids was evaluated. The maximum concentration of the tested analytes was obtained using 70 % aqueous ethanol and sonication at 30 °C for 1 hour. The analysis of steviol glycosides by high-performance liquid chromatography showed that CP2 had the greatest positive effect on Stev and RebA concentrations and total amounts resulting in 14 % increase in Stev, 1,94 – fold increase in RebA and 37 % increase in total amount. The RebA/Stev ratio in the CP2 group was the highest 0,67. The total amount of phenolic compounds and flavonoids in CP2 and CP7 was lower than in the control group and the group CP2 had the lowest antioxidant activity. Cold plasma didn’t change stevia seeds germination and morphometric parameters. A negative relationship was observed between steviol glycoside concentration and other metabolites. This means that plants grown from seeds treated with cold plasma may be used for the purification of steviol glycosides, but not for other secondary metabolites which concentrations may be reduced by plasma treatment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107365
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
juste_stuokute_bd.pdf1.24 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.