Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107359
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVitkauskas, Kęstutis-
dc.contributor.authorNarkevičiūtė, Elena-
dc.date.accessioned2020-06-08T13:21:52Z-
dc.date.available2020-06-08T13:21:52Z-
dc.date.issued2020-06-18-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107359-
dc.description.abstractDėl LGBT asmenų grupių skirtumų darbe bus išskiriama teisinė situacija ar teisiniai procesai, kurie svarbūs homoseksualiems ar biseksualiems asmenims ir atskirai bus kalbama apie transeksualių asmenų teisinę padėtį. Bakalauro darbą sudaro įvadas, sąvokų žodynas, trys skyriai išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas ir priedai. Pirmajame darbo skyriuje yra pateikiama informacija apie lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų sampratą kaip socialinės atskirties grupę, socialinę ir biologinę teorijas, taip pat apie šios visuomenės grupės atskirties aspektą išskiriant homoseksualus, biseksualus ir transeksualus. Pirmajame skyriuje taip pat yra pristatoma LGBT teisių gynimo institucinė sistema. Antrajame skyriuje pristatomi tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, kuriuose įtvirtintas LGBT asmenų teisių diskriminacijos draudimas. Taip pat apžvelgiama, kaip konstitucinės teisės, aktualios LGBT, yra įgyvendinamos įvairiose Europos Sąjungos valstybėse bei Lietuvoje. Skyriuje yra aprašoma, kokios vertybės yra propaguojamos LGBT atžvilgiu Europos Sąjungos institucijų ar jų vadovų. Antrojo skyriaus pabaigoje analizuojama LGBT bendruomenei aktuali teismų praktika Europoje ir Lietuvoje. Trečiajame bakalauro darbo skyriuje yra pateikiamas bakalauro darbui atliktas kiekybinis tyrimas – LGBT asmenų apklausa apie asmeninę patirtį susidūrus su teisiniu reguliavimu LGBT asmenims Lietuvoje ir/ar Europos šalyse. Apklausoje dalyvavo 324 įvairaus amžiaus respondentai, joje yra pateikiami klausimai apie teisinę ir socialinę LGBT asmenų teisinę padėtį Lietuvoje ir užsienyje. Darbe yra pateikiamos rekomendacijos, kaip įmanoma būtų pagerinti LGBT asmenų teisinę ir socialinę padėtį Lietuvoje. Darbo prieduose yra pateikiami pilni atlikto kiekybinio tyrimo – LGBT asmenų apklausos apie asmeninį patirtį susidūrus su teisiniu reguliavimu LGBT asmenims Lietuvoje ir/ar Europos šalyse - rezultatai ir atsakymai diagramose bei lentelėse.lt
dc.description.abstractThe bachelor's thesis consists of an introduction, a glossary of terms, three chapters, conclusions, recommendations, references and appendices. The first chapter provides information on the concept of lesbians, gays, bisexuals and transgender people as a group of social exclusion, social and biological theories, as well as on the aspect of exclusion of this group of society by distinguishing between homosexuals, bisexuals and transgender people. The first chapter also presents the institutional framework for LGBT redress. The second chapter presents international and national legislation that prohibits discrimination against LGBT people. It also reviews how constitutional rights relevant to LGBT people are implemented in various European Union countries and Lithuania. The chapter describes what values are promoted towards LGBT people by the European Union institutions or their leaders. At the end of the second chapter, the case law relevant to the LGBT community in Europe and Lithuania is analyzed. The third chapter of the bachelor's thesis presents a quantitative study of the bachelor's thesis - a survey of LGBT people about personal experience in the face of legal regulation of LGBT people in Lithuania and / or European countries. The survey involved 324 respondents of various ages and includes questions on the legal and social status of LGBT people in Lithuania and abroad. The paper provides recommendations on how to improve the legal and social situation of LGBT people in Lithuania. The appendices present the full results and answers of the conducted quantitative research.en
dc.description.sponsorshipTeisės fakultetaslt
dc.format.extent65 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectLGBTlt
dc.subjectLGBTen
dc.subjectŽmogaus teisėslt
dc.subjectHuman rightsen
dc.subjectEuropos Sąjungos teisėlt
dc.subjectEuropean Union lawen
dc.subjectHomoseksualumaslt
dc.subjectHomosexualismen
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleTeisinis reguliavimas LGBT asmenims Lietuvoje Europos Sąjungos teisės ir vertybių kontekstelt
dc.title.alternativeThe legal regulation for LGBT people in Lithuania in the context of European Union law and valuesen
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:2020 m. (TF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

251
checked on May 1, 2021

Download(s)

304
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons