Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107351
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Gedutytė, Gabrielė
Supervisor: Petrauskaitė, Eglė
Title: Radikalus feminizmas Pietų Korėjoje: judėjimo „Išsivaduok iš korseto“ atvejis
Other Title: Radical feminism in South Korea: the case of 'escape the corset' movement
Extent: 65 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Radikalus feminizmas;Radical feminism;Pietų Korėja;South Korea;Išsivaduok iš korseto judėjimas;Escape the Corset movement
Abstract: Šiame darbe analizuojamas vienas radikalaus feminizmo aktyvizmo pavyzdžių Pietų Korėjoje – „Išsivaduok iš korseto“ judėjimas. Socialiniuose tinkluose aktyvus judėjimas, kuriuo priešinamasi griežtiems grožio standartams ir moteriškumo suvokimui, reiškiasi nuo seno visuomenėje suvokiamo moteriškumo apraiškų, lemiančių seksualinės objektyvizacijos, diskriminacijos dėl išvaizdos problemas, atsisakymu. Pagrindinis šio darbo tikslas – įvertinti „Išsivaduok iš korseto“ judėjimo reikšmę jo dalyvėms Pietų Korėjoje. Bakalauro darbe naudojami aprašomasis, interpretacinis, kokybinės tematinės ir kiekybinės turinio analizės metodai. Pirmoje dėstymo dalyje pateikiamos pagrindinės feministinės ir radikalaus feminizmo teorijų idėjos, moterų priespaudą lemiantys veiksniai, išskiriami ir aprašomi keturi feminizmo raidos etapai. Antroje dėstymo dalyje išskiriami judėjimo atsiradimui įtakos turėję veiksniai, įvardijami judėjimo tikslai, pagrindinės raiškos priemonės, aktyvizmo eiga bei apžvelgiamas kritiškas požiūris į judėjimą. Trečioje dėstymo dalyje pateikiama socialinės medijos tyrimo teorinė prieiga, aprašoma savarankiško tyrimo metodologija, analizuojami gauti tyrimo rezultatai bei pateikiamos jų išvados. Socialinio tinklo „Twitter“ tyrimo metu surinktos 389 „Twitter“ žinutės, priklausančios 202 vartotojų paskyroms. Remiantis tyrimo rezultatais, įvertinta judėjimo reikšmė jo dalyvėms P. Korėjoje. Judėjimo dalyvėms „korseto“ atsisakymo procesas neretai yra nelengvas, kadangi susiduriama su įvairias sunkumais, kuriems įtakos turi pačių dalyvių įpročiai bei aplinkinių požiūris. Palaipsniui atsisakant „korseto“ patiriamos įvairios teigiamos emocijos (pasitenkinimas, džiaugsmas, laimė ir t.t.), vidiniai pokyčiai, tokie kaip: geresnis savęs pažinimas, didesnis pasitikėjimas savimi, patogumo jausmas, pakinta požiūris į grožio suvokimą, pagerėja sveikatos būklė bei sutaupoma laiko ir pinigų, kurie investuojami į ateities planavimą bei geresnę gyvenimo kokybę.
The thesis analyzes one of the the most radical examples of feminist activism in South Korea – ‘Escape the Corset’ movement. The movement, which opposes strict beauty standards and perceptions of femininity, is most active on social media, and is all about the abandonment of manifestations that for a long time have been perceived in society as features of femininity and lead to problems such as sexual objectification and discrimination on the basis of appearance. The main purpose of the thesis is to evaluate the significance of the “Escape the corset” movement for its participants in South Korea. This bachelor thesis uses descriptive, interpretive, qualitative thematic and quantitative content analysis methods. The first part of the thesis presents a theoretical approach to the feminism and radical feminism. Second part of the thesis presents the theoretical analysis of the "Escape the Corset" movement in South Korea. The third part of the thesis analyses the obtained social networking site “Twitter research results, and presents their conclusions. For the research 389 tweets belonging to 202 user accounts were collected. Based on the results of the research, the process of escaping the corset is often not easy for the participants as they face various difficulties, which are influenced by the participants' own habits and the attitude of those around them. A gradual process of abandoning the "corset" causes a variety of positive emotions, changes within participants, a sense of comfort, changes participants’ attitudes to beauty, improves health, also participants save time and money.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107351
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

453
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons