Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107350
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Smailytė, Deimantė
Supervisor: Kumpis, Arvydas
Title: Konfucianizmo reikšmė skurdui tarp senyvo amžiaus pietų korėjiečių XXI a. pradžioje
Other Title: Significance of Confucianism for poverty among South Korean elderly at the beginning of the XXI century
Extent: 39 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Skurdas;Poverty;Pietų Korėja;South Korea;Senyvi žmonės;Elderly;Konfucianizmas;Confucianism
Abstract: The bachelor thesis „Significance of Confucianism for poverty among South Korean elderly at the beginning of the XXI century” is submitted by a student at Vytautas Magnus University, Faculty of Humanities, Department of Cultural Studies, Deimantė Smailytė. The reasons of poverty are difficult to determine, as it depends on the social, economic and cultural factors of an individual country. In the case of South Korea Confucianism plays an important role in country’s political, economic and socials spheres so, it is crucial to understand the philosophy as in addressing the problem of poverty. The aim of this bachelor thesis is to analyse the relationship between Confucianism and the poverty of the South Korean elders at the beginning of the 21st century. The thesis examines the social, economic, and cultural reasons that may have influenced the situation of the citizens over 65 in modern-day South Korea and how they relate to Confucianism.The objectives are as follows: 1.To define the concept of poverty and the development of Confucian ideology in South Korea. 2.To describe the historical context of the social stratum of citizens over the age of 65 in South Korea based on statistical data and historiographical analysis. 3.To interpret the significance of Confucianism for elder poverty in South Korea in 1997-2016 using the analysed data. The work consists of three main parts. The first part is for defining theory and theoretical terms. The second part discusses the historical context of elderly South Koreans from a social, economic, and cul-tural perspective. The third part presents a study that analyses the significance of Confucianism for el-der poverty. The conclusions summarize the results of the work and answer the questions of the re-search tasks. An analytical-interpretive research method of the scientific literature and historiography was con-ducted in the study. After describing the socioeconomic situation of the elderly in the 21st century and finding out the causes of poverty, an attempt was made to interpret the significance of Confucianism for these factors.
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų katedros studentė Deimantė Smailytė pateikė bakalauro baigiamąjį darbą „Konfucianizmo reikšmė skurdui tarp senyvo amžiaus pietų korėjiečių XXI a. pradžioje“. Skurdo pasekmes šalyje nustatyti nėra lengva, kadangi tai priklauso nuo individualios šalies ekonominės, socialinės ir kultūrinės padėties. Pietų Korėjos atveju, konfucianizmas yra įtakinga ideologija politinėje, ekonominėje ir socialinėje sferose, todėl nagrinėjant skurdo problemą yra svarbu suprasti šios filosofijos vaidmenį. Šiuo bakalaurinio darbo tikslas yra išanalizuoti konfucianizmo santykį su pietų korėjiečių senolių skurdu XXI amžiaus pradžioje. Darbe nagrinėjama socialinės, ekonominės ir kultūrinės priežastys, kurios galėjo lemti vyresnio nei 65 metų amžiaus padėtį šiuolaikinėje Pietų Korėjoje ir kaip tai yra susiję su konfucianizmu. Darbe buvo keliami šie uždaviniai: 1.Apsibrėžti skurdo sąvoką ir konfucianizmo ideologijos raidą Pietų Korėjoje. 2.Remiantis statistiniais duomenimis bei istoriografine analize, aprašyti Pietų Korėjoje susiformavusio piliečių virš 65 metų socialinio sluoksnio istorinį kontekstą. 3.Pagal išanalizuotus duomenis, interpretuoti konfucianizmo reikšmę senolių skurdui Pietų Korėjoje 1997-2016 m. Darbą sudaro trys dėstymo dalys. Pirma dėstymo dalis skirta teorijai ir terminams apsibrėžti. Antroje dalyje aptariama senyvo amžiaus korėjiečių istorinis kontekstas iš socialinės, ekonominės bei kultūrinės pusės. Trečioje dalyje yra pateikiamas tyrimas, kuriame analizuojama konfucianizmo reikšmė senolių skurdui. Išvadose pateikiami apibendrinti darbo rezultatai ir atsakyti tyrimo uždavinių klausimai. Darbe buvo atliktas mokslinės literatūros turinio bei istoriografijos analitinis-interpretacinis tyrimo metodas. Aprašius senolių socioekonominę padėtį XXI amžiuje bei išsiaiškinus skurdo priežastis, buvo bandoma interpretuoti konfucianizmo reikšmę šiems veiksniams.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107350
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Deimantė_Smailytė_bd.pdf657.92 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.