Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107345
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Roličiūtė, Justė
Supervisor: Barancovaitė-Skindaravičienė, Kristina
Title: K-pop muzikos reikšmė formuojant požiūrį į Pietų Korėjos kultūrą Kauno jaunimo tarpe
Other Title: The significance of K-pop music in forming a view on South Korean culture among Kaunas youth
Extent: 47 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Pietų Korėja;South Korea;K-pop;Kultūra;Culture;Muzika;Music
Abstract: K-pop jau kurį laiką populiarėja tarptautinėje erdvėje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvos radijo stotys groja K-pop ir taip visa daugiau jaunų žmonių susipažįsta pirmiausiai su Pietų Korėjos populiariąja muzika, o paskui ir su pačia P. Korėja ir jos kultūra. Svarbu išsiaiškinti, ar susikuriant tam tikrą šalies vaizdą iš populiariosios kultūros, nesusidaroma klaidinga nuomonė apie šalies kultūrą. Taip galima susidurti su sunkumais keliaujant, atsiranda galimybė patirti kultūrinį šoką ar nusivylimą, neišsipildžius susidarytiems lūkesčiams. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti, kokie veiksniai daro įtaką formuojant požiūrį į Pietų Korėjos kultūrą Kauno K-pop fanų tarpe. Tam buvo pasitelkti šie uždaviniai: Atlikti kultūros sąvokos apžvalgą, identifikuoti pagrindinius kultūros aspektus vyraujančius K-pop muzikiniuose klipuose ir muzikoje, išanalizuoti, kokius kultūrinius aspektus K-pop muzikiniuose klipuose ir muzikoje mato Kauno jaunimas, aptarti kokią reikšmę formuojant Pietų Korėjos kultūros įvaizdį atlieka K-pop muzika.
K-pop has been gaining popularity in the international space for some time now, as well as in Lithuania. Lithuanian radio stations play K-pop and more and more young people get acquainted first with South Korean popular music, and then with S. Korea itself and its culture. It is important to find out whether creating a certain image of a country from popular culture does not lead to a misconception about the culture of the country. In this way, it is possible to face difficulties when traveling, there is an opportunity to experience a cultural shock or frustration when expectations are not met. The aim of this paper is to analyze what factors influence the formation of attitudes towards South Korean culture among Kaunas K-pop fans. The following tasks were used: To review the concept of culture, to identify the main cultural aspects prevalent in K-pop music clips and music, to analyze what cultural aspects Kaunas youth see in K-pop music clips and music, to discuss the role of K-pop in shaping the image of South Korean culture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107345
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Juste_Roliciute_bd.pdf882.96 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on May 1, 2021

Download(s)

53
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.