Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107336
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Karaliūnaitė, Rūta
Supervisor: Kaškonienė, Vilma
Title: Antioksidacinių ir antibakterinių savybių įvertinimas skirtingai paruoštoje valgomojo česnako (Allium sativum L.) žaliavoje
Other Title: Evaluation of antioxidant and antibacterial properties of differently prepared raw garlic (Allium sativum L.)
Extent: 36 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Česnakas;Garlic;Antioksidacinis;Antioxidant;Antibakterinis;Antibacterial
Abstract: Valgomasis česnakas (Allium sativum L.) yra vienas iš seniausiai pasaulyje kultivuojamų augalų, kuris labai dažnai naudojamas ne tik kulinarijoje, bet ir medicinoje. Teigiamas valgomųjų česnakų poveikis žmogaus sveikatai nagrinėtas jau tūkstančius metų ir dėl savo terapinių savybių yra pripažįstamas visame pasaulyje. Česnakas šiuo metu kaip ir senovėje yra laikomas sezoniniu vaistiniu augalu, pasižyminčiu ypatingomis antibakterinėmis ir antioksidacinėmis savybėmis. Pagrindinis šios daugiametės svogūninės daržovės konservavimo būdas yra džiovinimas. Tokiu būdu produktą galima laikyti šviežiai ilgą laiką. Kitoms daržovėms būdingas šaldymas. Duomenų apie antioksidacinio ir antibakterinio akytvumo pokyčius skirtingai apdorojant česnaką nėra gausu, todėl šio darbo tikslas yra įvertinti skirtingais būdais (šviežia, džiovinta ir šaldyta česnako žaliava) paruoštos žaliavos antioksidacinį ir antibakterinį aktyvumą taikant spektrofotometrijos ir dujų chromatografijos metodus. Šiame darbe nustatytas bendras fenolinių junginų, flavonoidų kiekis, antioksidacinis aktyvumas, ektrakuoti eteriniai česnako žaliavos aliejai, literatūroje apžvelgta česnako žaliavos antibakterinio aktyvumu nustatymas ir chromatografinė analizė masių spektrofotometrijos detektoriumi. Daugiausiai fenolinių junginių (12,64±0,03 mg/g) rasta šaldyto česnako ekstrakte, flavonoidų ‒ džiovinto česnako ekstrakte (12,69±0,00 mg/g) ir didžiausias antioksidacinis aktyvumas (2,47±0,01 mg/g) nustatytas šaldyto česnako ekstrakte. Česnako antioksidacinės savybės tiesiogiai priklauso nuo žaliavos paruošimo būdo. Antibakterinis aktyvumas ir chromatografinė analizė apžvelgti kitų autorių rezultatais. Literatūros analizė rodo, kad antibakterinis aktyvumas priklauso nuo ekstrakto paruošimo būdo ir ekstrakcijos tirpiklio, žaliavos saugojimo laikotarpio bei jo augavietės, vegetacijos fazės. Chromatografinės analizės metu česnako eterniame aliejuje daugiausia rasta diallilo trisulfido, diallilo disulfido, diallilo sulfido. Šių medžiagų kiekiai priklauso nuo eterinių aliejų paruošimo būdo, ekstrakcijos būdo ir sąlygų, česnako žaliavos augimvietės, chromatografinės analizės sąlygų ir atlikimo.
Garlic (Allium sativum L.) is one of the oldest cultivated plants in the world, which is very often found not only in cooking but also in medicine. The positive effects of garlic in healthy treatment have been around for thousands of years and because of therapeutic properties are known around the world. Garlic is now, as in ancient times, considered a seasonal medicinal plant of special antibacterial and antioxidant properties.The main method of preserving this perennial onion vegetable is drying. At a time when it can be stored freshly for a longer period of time. Other vegetables are being frozen. Data on the antioxidant and antibacterial activity change of thread during garlic processing are not abundant, therefore, the aim of this work is to evaluate the antioxidant and antibacterial activity of the raw material prepared in different ways (fresh, dried and frozen garlic raw material) using spectrophotometry and gas chromatography methods. In this work there are phenolic compounds, flavonoids content, antioxidant activity, extracted essential oil of garlic, their antibacterial activity of raw garlic and chromatographic analysis with mass spectrophotometry detector have been reviewed in the literature. The highest phenolic compounds (12,64±0,03 mg/g) have been found in frozen garlic extract, flavonoids ‒ in dried garlic extract (12,69±0,00 mg/g) and the highest antioxidant activity (2,47±0,01 mg/g) have been found in frozen garlic extract. The antioxidant properties of garlic depend directly on the method of preparation of the raw material. Antibacterial activity and chromatographic analysis are reviewed by other authors. As of review of the literature, antibacterial activity depends on method of extract preparation, extraction solvent, raw conservation period and its habitat place, vegetation phase. In chromatographic analysis of garlic essential oils have been found mainly diallyl trisulphide, diallyl disulphide, diallyl sulphide. The amounts of these substances depend on the method of preparation of the essential oil, the method and conditions of extraction, the habitat of the raw garlic, the conditions of the chromatographic analysis and the performer.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107336
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
ruta_karaliunaite_bd.pdf875.49 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.