Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107326
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Saliutaitė, Giedrė
Supervisor: Kumpis, Arvydas
Title: Japonijos kraštutinių dešiniųjų partijos "Japan First Party" ideologijos analizė
Other Title: An analysis of ideology of Japan's alt-right party "Japan First Party"
Extent: 32 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Japonija;Japan;Politika;Politics;Nacionalizmas;Nationalism;Ksenofobija;Xenophobia
Abstract: Šis rašto darbas analizuoja Japonijos kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politinės partijos „Japan First Party“ ideologiją. Šio darbo tikslas yra atskleisti ir sukategorizuoti pagrindinius šią ideologiją atitinkančius bruožus, aptinkamus partijos rinkimų programoje. Darbo uždaviniai yra išanalizuoti ir susisteminti partijos programos punktus, atitinkančius šią ideologiją, įvertinti, kaip programoje atsiskleidžia nacionalizmas, ypatingai nukreiptas prieš korėjiečių tautinę mažumą, gyvenančią Japonijoje, taip pat apžvelgti nihondžinron filosofiją ir jos sąsajas su Japonijos politika apskritai ir su „Japan First“ partija detaliai. Tyrimas atliktas remiantis kiekybiniu principu, ieškant dažniausiai pasitaikančių kraštutinių dešiniųjų ideologijai priklausančių bruožų ir kurie iš jų išreikšti ryškiausiai. Rašto darbas prasideda trumpu pristatymų apie šią ideologiją apskritai, skirtingus būdus analizuoti partijas, ir kodėl svarbu pasirinkti tinkamą būdą, priklausomai nuo kultūrinio konteksto. Suteikiama pagrindinė informacija apie partijos istoriją bei jos susikūrimo aplinkybes ir pereinama prie pagrindinės analizės. Šioje dalyje atskleidžiami rezultatai, kokie kraštutinių dešiniųjų ideologijos bruožai programoje aptinkami labiausiai. Paskutinioji dalis apžvelgia nihondžinron filosofijos naudojimą politikoje. Kadangi remiantis ja kultūra sulyginama su tautybe ir etnine tapatybe, nenuostabu, kad ją naudoja radikalių pažiūrų partija, prieštaraujanti multikultūriškumui. Gautos išvados: tarp stipriausiai atskleistų bruožų aptinkamas nacionalizmas ir natyvizmas, ypatingai stipriai nutaikytas prieš Japonijos korėjiečius. Šios diskriminacijos pagrindas glūdi istorijoje, pripildytoje konfliktų, Korėjos kolonizacijoje, sunkumų, patiriamų repatriacijos ar asimiliacijos procesų metu, ir geopolitinės įtampos tarp abiejų šalių. Tarp kitų svarbių bruožų paminėtinas istorinis revizionizmas, ypatingai liečiantis periodą po Antrojo Pasaulinio karo. Partijos programa taip pat rodo polinkį autoritariniam režimui, remiant militarizmą ir įstatymų stiprinimą taikant griežtesnes bausmes.
This paper contains an analysis of the ideology of the Japanese alt-right political party ‘Japan First Party’. The main goal of this paper is to reveal and categorize the core alt-right principles in the party’s electoral program. The tasks consist of analyzing the party’s electoral program and sorting its points based on the main traits of the alt-right ideology, examining the usage of nationalism and the reasons it is especially strongly directed against the South Korean diaspora in Japan as well as giving an overview of the Nihonjinron philosophy. The research is done using a quantitative approach, seeing how many of the core alt-right ideals are reflected in the party’s program. It begins with a short introduction to the core alt-right ideas and the variety of the approaches that can be taken when examining a party’s ideology. A brief overview of the party’s history and circumstances of creation is given, before moving on to the main analysis. The last part of the paper examines the usage of Nihonjinron ideology in politics. The results: the most prevalent alt-right traits, by far, are nationalism and nativism, especially strongly directed against the Korean people in Japan, due to the long history of conflict. Amongst other important features is historical revisionism, especially pertaining to the post World War Two era. The party also shows strong inclinations towards an authoritarian regime, with their support of militarism and a goal of strengthening the law by enforcing harsher punishments.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107326
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons