Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107322
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ajayi, Olugbenga Daniel
Supervisor: Vaznonienė, Gintarė
Title: Poverty prevention for older people in Ibadan, Oyo state, Nigeria
Other Title: Vyresnio amžiaus žmonių skurdo prevencija Ibadane, Nigerijoje
Extent: 54 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Older people;Vyresni žmonės;Poverty;Skurdas;Poverty prevention;Skurdo prevencija
Abstract: The aim and objective of this work is to examine the poverty situation and prevention possibilities for older people in Ibadan, Oyo state Nigeria. Research objectives: 1. To disclose theoretical and practical approaches about poverty prevention. 2. To identify poverty prevention policies and tools for older people in Nigeria. 3. To prepare research methodology for analyzing poverty situation and prevention for older people in Nigeria. 4. To analyse research results of the poverty situation and prevention for older people in Nigeria. Research results: ▪ The first part of this research examined the concept of poverty and prevention, older people as a social group experiencing poverty, poverty prevention policies and tools for older people Worldwide. Duly discussed is the theoretical framework of poverty prevention policies and tools for older people in Ibadan, Oyo state Nigeria. The analytical part of the thesis with the objective to disclose how many older people are in poverty, causes and its effect in Ibadan, Oyo state Nigeria was equally discussed. ▪ The second part of the research, discussed the factors and situations which acted as the defining moment to measure the various poverty prevention policies on rural dwellers were analysed with respect to the formulated research problem, the research object and research aim. ▪ The third part of this research explained the improvement possibilities of poverty prevention for older people in Ibadan, Oyo state. A tactical/strategic approach to prevent poverty was discussed and poverty prevention policies and tools for older people in Ibadan, Nigeria.
Šio darbo tikslas ir uždavinys yra: ištirti Ibadane, Ojo valstija, Nigerija gyvenančių vyresnių žmonių skurdo būklę ir prevencijos galimybes. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti skurdo prevencijos teorinius ir praktinius principus. 2. Apibrėžti vyresnių žmonių Nigerijoje skurdo prevencijos politiką ir priemones. 3. Parengti tyrimo metodiką vyresnių žmonių Nigerijoje skurdo būklės ir prevencijos analizei. 4. Apžvelgti vyresnių žmonių Nigerijoje skurdo būklės ir prevencijos tyrimo rezultatus. Tyrimo rezultatai: ▪ Pirmoje šio tyrimo dalyje išnagrinėta skurdo ir prevencijos sąvoka, vyresni žmonės kaip skurstanti socialinė grupė, vyresnių žmonių visame pasaulyje skurdo prevencijos politika ir priemonės. Tinkamai apsvarstytas Ibadane, Ojo valstija, Nigerija, gyvenančių vyresnių žmonių skurdo prevencijos politikos ir priemonių teorinis pagrindas. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje siekiama atskleisti Ibadane, Ojo valstija, Nigerija, skurstančių vyresnių žmonių skaičių ir aptarti skurdo priežastis bei poveikį. ▪ Antroje tyrimo dalyje apsvarstyti ir išanalizuoti faktoriai bei aplinkybės, veikiančios kaip kaimo gyventojams taikomų įvairių skurdo prevencijos politikų lemiantis veiksnys suformuotų tyrimo uždavinių, tyrimo objekto ir tyrimo tikslo atžvilgiu. ▪ Trečioje šio tyrimo dalyje išaiškintos Ibadane, Ojo valstija, gyvenančių vyresnių žmonių skurdo prevencijos pagerinimo galimybės. Aptarti taktiniai/strateginiai Ibadane, Nigerija, gyvenančių vyresnių žmonių skurdo prevencijos metodai ir skurdo prevencijos politika bei priemonės.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107322
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
olugbenga_daniel_ajayi_bd.pdf632.53 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons