Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107308
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Butkevičiūtė, Aleksandra
Supervisor: Čerka, Paulius
Title: Ar mediacija yra galima neteisiniame ginče?
Other Title: Is mediation possible in an out-of-court dispute?
Extent: 25 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Mediacija;Mediation;Konfliktas;Conflict;Ginčas;Dispute
Abstract: Šiame baigiamajame bakalauro darbe yra nagrinėjamos mediacijos, kaip universalios ginčų sureguliavimo procedūros, panaudojimo galimybės sprendžiant neteisinius ginčus. Pastaruoju metu, mediacija kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas, dėl savo efektyvumo yra naudojamas gana dažnai sprendžiant įvairius teisinius ginčus. Tačiau, mediacija lygiai taip pat gali būti ir kaip universali ginčų sureguliavimo procedūra neteisiniuose ginčuose. Baigiamasis darbas susideda iš trijų skyrių. Pirmajame skyriuje yra nagrinėjamos konflikto ir ginčo sampratos. Šios konflikto ir ginčo sampratos yra atskleidžiamos tiek iš psichologinės, sociologinės pusės, tiek iš teisinės pusės ir parodomi esminiai jų skirtumai. Taip pat šiame skyriuje yra pateikiamos pagrindinės konfliktų kilimo priežastys. Antrajame šio baigiamojo darbo skyriuje yra pateikiami ir analizuojami trys neteisinių ginčų pavyzdžiai, kurie gali būti ir yra sprendžiami mediacijos būdu: kolektyviniai darbo ginčai, teritoriniai ginčai bei ginčai kylantys švietimo įstaigose tarp mokinių. Remiamasi tokių šalių kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, Turkijos, Austrijos bei Bulgarijos ginčų sprendimo pavyzdžiais, kadangi būtent šios šalys mediaciją naudoja kaip universalią ginčų sureguliavimo procedūrą jau ilgą laiką. Na ir trečiajame baigiamojo darbo skyriuje yra nagrinėjamas mediacijos būdu sprendžiamų ginčų baigties sąvokų atribojimas. Paaiškinama, ką reiškia taikus susitarimas ir taikos sutartis bei kada ir kokiomis aplinkybėmis vienas ar kitas yra priimamas.
The bachelor’s thesis examines the possibilities of applying mediation as a universal dispute resolution procedure in resolving non-legal disputes. Recently, mediation as an alternative dispute resolution, due to its effectiveness, is quite often used to resolve various legal disputes. However, mediation can also be used as a universal dispute resolution procedure in non-judicial disputes. This thesis consists of three chapters. The first chapter examines the concepts of conflict and dispute. These concepts are revealed from a psychological, sociological, and legal point of view and it shows their fundamental differences. This chapter also presents the main causes of conflicts. The second chapter of this thesis presents and analyzes three examples of non-legal disputes that can and should be resolved through mediation: collective labor disputes, territorial disputes, and disputes arising in educational institutions between students. Examples from countries such as the United States, Turkey, Austria, and Bulgaria are used because these countries have used mediation as a universal dispute settlement procedure for a long time. Finally, the third chapter of the thesis deals with the use of mediation’s outcome of the disputes of delimitation. It explains what a settlement agreement and a peace treaty mean. Also, it elucidates when and under what circumstances one or the other concept is accepted.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107308
Appears in Collections:2020 m. (TF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

137
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

112
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons