Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107306
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Anusauskaitė, Justė
Supervisor: Juraitė, Kristina
Title: Tvariosios mados komunikacija: lietuviškų prekės ženklų atvejis
Other Title: Sustainable fashion communication: the case of Lithuanian brands
Extent: 57 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Tvarioji mada;Sustainable fashion;Komunikacija;Communication;Prekės ženklas;Brand
Abstract: Mados industrija yra viena iš didžiausių industrijų pasaulyje. Per pastaruosius dešimtmečius mados pokyčiai yra realiai matomi. Pasikeitė ne tik mados suvokimas, bet ir jos kuriamos pasekmės. Atsirado nauja mados rūšis, žinoma kaip greitoji mada, kuri turi neigiamą įtaką aplinkai, oro užterštumui ir socialinei visuomenės gerovei, o dėl šių priežasčių įvyko svarbūs pokyčiai dabartiniame mados pasaulyje. Atsirado tvarios mados judėjimas, kuris puoselėja gamtą, skatiną sąmoningumą ir mažina idėjinį vartojimą, o kad visa tai būtų pasiekiama komunikacija tvarumo tema yra labai svarbi. Šio tyrimo objektas yra tvarioji mada ir jos prekės ženklų komunikacijos socialinėje erdvėje ypatumai. Darbo tikslas yra išsianalizuoti tvariosios mados sampratą, jos kuriamą naudą ir svarbą bei ištirti tvariosios mados ir jos prekės ženklų komunikaciją su visuomenę. Šiam tikslui pasiekti yra pateikiama tvarios mados samprata, aptariami mados prekės ženklų komunikacijos principai, tvarios mados prekės ženklų komunikacija socialinėse medijose, analizuojami prekės ženklų oficialios internetinės svetainės ir Facebook paskyros, atliekama internetinė apklausa ir interviu. Darbe buvo atliekama mokslinės literatūros ir šaltinių analizė lietuvių ir anglų kalba. Siekiant išsiaiškinti kaip DUSK, TEXTALE IR AB Utenos trikotažas oficialiose internetinėse svetainėse ir Facebook paskyrose komunikuoja, atliekama kokybinė turinio analizė. Atliekamas interviu su DUSK prekės ženklo savininkę Gabriele Vaitkaityte-Felendere ir aprangos dizainere Paule Mozūraityte. Taip pat siekiant ištirti visuomenės požiūrį į tvarios mados komunikacijos kokybę ir jos prekės ženklus atliekama internetinė apklausa. Galima teigti, kad tiriant tvariosios mados ir jos prekės ženklų komunikaciją oficialiose internetinėse svetainėse ir Facebook paskyrose pastebima, kad informacijos apie tvarią madą galima rasti, bet jos kiekis yra labai ribotas. Didesnis dėmesys yra teikiamas produktams ir jų pateikimui. Didelė dalis respondentų sutinka, kad tvariosios mados ir jos prekės ženklų komunikacijos socialinėje erdvėje ir kitose komunikacijos formose labai trūksta. Respondentų nuomone, tvariai madai reikalinga efektyvesnė ir informatyvesnė komunikacija negu yra šiai dienai.
The fashion industry is one of the largest industries in the world, which is used by women, men and children. Changes in fashion during recent decades are realistically visible. Not only the needs of fashion have changed, but also the consequences it creates. The latest type of fashion, known as the fast fashion, has emerged with a major impact on the environment, air pollution and the social well-being of society, and made these major changes, in today’s fashion world. A sustainable fashion court ruling has emerged that nurtures nature, promotes awareness, reduces ideological consumption, and all of that is achievable if communication about sustainable fashion is critical. The object of this research is sustainable fashion and its brand's communication in the social media. The aim purpouse of this work is to find out the true meaning of sustainable fashion, its benefits and why it is so important, as well as their brands communication with the public. For this purpose various different work was done: sustainable fashion examples are presented, fashion brands communication principles, sustainable fashion brands communication in social networks are discussed, brands on official websites and Facebook websites are analyzed, an online survey and interviews were conducted. Scientific literature and analysis of sources in Lithuanian and English were performed in the work. It‘s important to find out how DUSK, TEXTALE and AB "Utenos trikotažas" official websites and Facebook pages communicate. To obtainsuch information high-quality content analysis was performed. Interviews were taken from DUSK brand owner Gabriele Vaitkaityte-Felendere and fashion designer Paulė Mozūraitytė. An online survey was also conducted after experiencing public attitudes towards sustainable fashion communication tools and its brands. It can be argued that the complex orderly observation of sustainable fashion and its brand communication in official websites and Facebook pages, the information about the sustainable fashion that can be found, is very limited. More attention is paid to products and their presentation. A large number of respondents agree that there is a serious lack of sustainable fashion and brand communication in the social media and other forms of communication. According to the respondents, sustainable fashion requires much more effective and more informative communication solutions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107306
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
juste_anusauskaite_bd.pdf1.57 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Tvariosios mados komunikacija: lietuviškų prekės ženklų atvejis

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

272
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

104
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.