Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107305
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Gleiznytė, Laura
Supervisor: Balaišis, Augustinas
Title: Prekės ženklų išorinės komunikacijos įgyvendinimas. „KOUKLA“ prekės ženklo komunikacijos atvejis
Other Title: Implementation of trademarks external communication. The case of "KOUKLA" trademark communication
Extent: 65 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Komunikacija;Communication;Prekės ženklas;Brand;Kosmetikos samprata;Concept of cosmetics
Abstract: Tai yra baigiamasis kūrybinių industrijų bakalauro darbas, kurio tema: „Prekės ženklų išorinės komunikacijos įgyvendinimas. „KOUKLA“ prekės ženklo atvejis.“ Darbo tyrimo objektas – sąlyginai naujai susikūrusio prekės ženklo „KOUKLA“ komunikacijos būdai ir jo analizė. Darbo ir tyrimo tikslas: išanalizuoti prekės ženklo komunikacijos būdus, patvirtinti arba paneigti išsikeltas hipotezes, sužinoti vartotojų nuomonę apie tiriamąjį prekės ženklą bei pateikti rekomendacijas įmonės atstovei Ilonai Čypienei ir jos darbo komandai. Pagrindiniai darbo uždaviniai: išanalizuoti su tiriamąja tema susijusią teoriją ir naudojantis surinkta teorijos medžiaga išnagrinėti tiriamojo darbo tikslus ir objektus, komunikacijos būdus ir pasirinkimus, atlikti SSGG analizę bei pateikti rekomendacijas. Tiriamojo darbo problema: „KOUKLA“ prekės ženklas buvo įkurtas 2018 metų pradžioje. Kadangi tai visai naujas prekės ženklas Lietuvoje, pradžioje buvo ganėtinai sunku integruotis į tokią pripildytą paslaugų ir prekių rinką. Tiriamajame darbe naudotas kokybinis ir kiekybinis tyrimai. Atlikus prekės ženklų išorinės komunikacijos įgyvendinimo teorinę analizę, buvo pateiktas ir aprašytas šios temos aktualumas, naujumas, problematika, darbo ir tyrimo objektas, darbo tikslai, metodai ir struktūra, taip pat buvo išsikeltos tyrimo hipotezės ir uždaviniai. Teorinėje dalyje buvo nuosekliai išanalizuoti komunikacijos, prekės ženklo ir kosmetikos terminai bei sąvokos, jų funkcijos ir aktualumas. Remiantis šiais veiksniais ir problematika, buvo atliekamas tyrimas. Tyrimui atlikti buvo pasirenkamas kokybinis ir kiekybinis tyrimai. Kokybinis – struktūruotas ekspertinis interviu, kuomet apklausti ekspertai. Kokybinio tyrimo tikslas sužinoti ir išanalizuoti, kokia yra su šia produkcija ir prekės ženklu dirbančių meistrių nuomonė apie esamą prekės ženklo žinomumo augimą, progresą bei tarpusavio ir su klientais komunikaciją. Kiekybinio tyrimo metu atilikta apklausa apie tai, kaip rinkos vartotojai priima blakstienų ir antakių laminavimo procedūroms skirtą prekių liniją, ar vartotojus tenkina kainos ir kokybės santykis, ar gerai veikia komunikacija tarp „KOUKLA“ prekės ženklo ir vartotojų. Kiekybinis tyrimo metodas buvo pasirinktas pritaikant anketinę apklausą. Kiekybiniam tyrimui atlikti ir respondentėms pristatymo/seminaro metu apklausti buvo naudojama anoniminė apklausos anketa. Pasirinkta patogioji tyrimo imtis siekiant apklausti tikslinę „KOUKLA“ prekės ženklo vartotojų auditoriją. Darbo ir tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, žiniasklaidos straipsnių analizė, kokybinis ir kiekybinis tyrimas, SSGG analizė. Pagrindinės darbo ir tyrimo išvados: • Prekės ženklo vystymo strategija pasirenkant socialinius tinklus rodo nepilnai išnaudojamas ir nemaksimaliai efektyvius komunikacijos su vartotojais būdus, nes didžioji dalis informacijos transliuojama tik per ,,Facebook‘‘ paskyrą. Tai rodo, kad vartotojų/pardavimų srautas priklauso nuo prekės ženklo sekėjų skaičiaus. Tačiau yra vangiai naudojamos kitos socialinių tinklų platformos. • „KOUKLA“ savininkė teigia, kad neefektyvių komunikacijos sprendimų priimta nėra, tačiau atsižvelgiant į apklaustųjų nuomonę, ar rekomenduotų „KOUKLA“ produkciją savo kolegėms, atsakymai, įvertinti 3,9 iš 5, taigi toks įvertinimas rodo vartotojų abejingumą renkantis šią produkciją. • „KOUKLA“ pardavimo strategija nėra pakankamai efektyvi ir suderinta su išorinėmis marketingo komunikacijomis priemonėmis. Per dvejus veiklos metus siekdama būti rinkoje, įmonė turėjo sutelkti daugiau pastangų prekės žinomumo didinimui ir platesniam marketingo komunikacijos kanalų parinkimui.
This is the final bachelor work for the creative industries which covers on topic of "Implementation of Trademarks External Communication. The Case Of "KOUKLA" Trademark Communication". The objective of the research is: Communication choices and its analysis of a relatevily newly established brand "KOUKLA". Aim of the research is to analize communication choices of the forementioned brand, to confirm or disprove called out hypothesis, to learn more about the opinion of the consumers of the forementioned brand and to provide representative of the company Ilona Cypiene and her work team with recommendations based on the outcome of the analysis. Main tasks: To analysis theory related to the objective of the research and to look into tasks and objectives of the research keeping in mind previously accumulated information, to analysis communication choices and selections, to carry out SSGG analysis and to provide with recommendations. Problem in the research: Qualitative and quantitative methods have been used in the research. After the completion of the theoretical analysis of outter communication of brand names, actuality of the topic as well as novelty, problematics, objective of the research, tasks, methods and structure were handed as a result, in addition to that hypotheses and tasks have been called out. The objective of the research is: Communication choices and its analysis of a relatevily newly established brand "KOUKLA". Aim of the research is to analize communication choices of the forementioned brand, to confirm or disprove called out hypothesis, to learn more about the opinion of the consumers of the forementioned brand. Work and research methods – analysis of scientific literature, publishings of press, qualitative and quantitative research and ssgg analysis. Main findings of the work and research • Strategy of development of the name of brand speaking in terms choosing social networks show us that methods have not been used at their full extent and effectiveness, because most of the information is being transmitted throw Facebook, it means that consumer/sales flow depends on followers over the brand. However other social networks have been used vaguely. • Owner of "Koukla" States that no ineffective decisions were made, however looking back into the opinion of respondents if they would recommend "Koukla" production to their colleagues answers with a signed with a 3.9 out of five, does not show confidence in choosing products tagged With this specific brand. • "KOUKLA" sales strategy is not effective enough nor synchronized with outter means of communication designed for marketing. In two years of its existence with an aim to stay in market company was supposed to give more of their effort into increase of popularity of their brand name and for a wider choosing of their marketing communications channels.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107305
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
laura_gleiznyte_bd.pdf1.48 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

PREKĖS ŽENKLŲ IŠORINĖS KOMUNIKACIJOS ĮGYVENDINIMAS. „KOUKLA“ PREKĖS ŽENKLO KOMUNIKACIJOS ATVEJIS

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

231
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

115
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.