Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107292
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPetrauskaitė, Eglė-
dc.contributor.authorNorbutaitė, Beatričė-
dc.date.accessioned2020-06-08T10:15:07Z-
dc.date.available2020-06-08T10:15:07Z-
dc.date.issued2020-06-18-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107292-
dc.description.abstractPietų Korėjos tradiciniai alkoholiniai gėrimai yra laikomi reikšminga šalies kultūrine ir socialine dalimi visuomenėje. Iki šiol didžioji dalis tyrimų pagrindinį dėmesį skiria kenksmingo alkoholio vartojimo faktoriams nagrinėti. Tačiau analizių apimančių konkrečių alkoholinių gėrimų ir skirtingų veiksnių sąsają lemiančią pasirinkto alkoholio vartojimą yra sąlyginai nedaug arba tam tikri faktoriai nėra nagrinėjami. Todėl šiame darbe pagrindinis dėmesys yra skiriamas nagrinėti ryšiams tarp Pietų Korėjos tradicinių alkoholinių gėrimų, jų vartojimo principų ir vartojimą sąlygojančių faktorių. Darbo objektas – Tradicinio alkoholio vartojimo kultūra ir ją lemiantys sociokultūriniai veiksniai šiuolaikinėje Pietų Korėjos visuomenėje. Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti tradicinių alkoholinių gėrimų raidos aplinkybes, jų vartojimo kultūros reikšmingumą ir ją skatinančius veiksnius XXI a. pradžios Pietų Korėjos visuomenėje. Darbo uždaviniai – apžvelgti tradicinių alkoholinių gėrimų istoriją, atsiradimo aplinkybes, jų kultūrinę ir socialinę svarbą bendruomenėje bei priskiriamas pagrindines savybes; apibrėžti socialinės įtakos ir stimulų teorijas, jų tarpusavio sąveiką ir pagrindines ypatybes aktualias sociokultūrinio identiteto formavimuisi bei alkoholio vartojimui; nustatyti puoselėjamos alkoholio vartojimo kultūros vaidmenį skirtinguose kontekstuose; išanalizuoti tradicinio alkoholio daromą poveikį vartojimo kultūrą skatinantiems sociokultūriniams veiksniams pritaikant socialinės įtakos ir stimulų teorijas. Metodai: lyginimo analizės ir interpretacinis. Darbe remtasi pirminiais ir antriniais šaltiniais parašytais ar verstais į anglų kalbą. Išanalizavus šaltinius bei pasitelkus užsienio psichologų rezultatus, tampa įmanoma atskleisti vyraujančios alkoholio vartojimo kultūros įvairialypius sociokultūrinius aspektus, skatinančius tradicinio alkoholio vartojimą. Aktyvus kolektyvistinės visuomenės narių dalyvavimas grupinėse veiklose sustiprina alkoholio integracija į kasdieninį žmonių gyvenimą, akcentuojant tradicijų puoselėjimo, socializacijos procesų ir kultūrinio produkto reikšmes formuojant šalies identitetą bei unikalios alkoholio vartojimo kultūros susikūrimą ir gyvavimą Pietų Korėjoje.lt
dc.description.abstractSouth Korean traditional alcoholic beverages are considered a significant cultural and social part of the society. To date, most research has focused on the factors that contribute to harmful alcohol consumption. However, the analyzes including the connection between specific alcoholic beverages and different factors leading to the consumption of selected alcohol are relatively few or certain elements are not examined. Therefore, this work focuses on examining the relationships between South Korean traditional alcoholic beverages, their consumption principles, and the factors that stipulate consumption. The object of this work is the culture of traditional alcohol consumption and the socio-cultural factors that influence the prevailing culture in the modern South Korean society. The aim of this paper is to analyze the circumstances of the development of traditional alcoholic beverages, the significance of their consumption culture, and the factors stimulating it in South Korean society in the 21st century. The goals of the work are to examine the history of traditional alcoholic beverages, the circumstances of their origin, their cultural and social significance in the community and the main characteristics attributed to them; to define theories of social influence and stimuli, their interaction and main features relevant to the formation of socio-cultural identity and alcohol consumption; to identify the role of the principles of alcohol consumption in distinct contexts; to analyze the impact of traditional alcohol on socio-cultural factors inducing the culture of consumption by applying theories of social influence and stimuli. Methods: comparative analytical and interpretive. The work was based on primary and secondary sources written or translated into English. The analysis of the sources and the application of the results of foreign psychologists indicate that it is possible to reveal the manifold socio-cultural aspects of the prevailing culture of alcohol consumption that stimulate the consumption of traditional alcohol. The active participation of the members of collectivist society in group activities reinforces the integration of alcohol into people's daily lives, emphasizing the importance of fostering traditions, socialization processes, and cultural product in shaping the country's identity and creating a unique culture of alcohol consumption in South Korea.en
dc.description.sponsorshipHumanitarinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipKultūrų studijų katedralt
dc.format.extent37 p.-
dc.language.isolten
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectTradicinis alkoholislt
dc.subjectTraditional alcoholen
dc.subjectSociokultūriniai veiksniailt
dc.subjectSociocultural factorsen
dc.subjectKultūralt
dc.subjectCultureen
dc.subjectPietų Korėjalt
dc.subjectSouth Koreaen
dc.subjectVartojimaslt
dc.subjectConsumptionen
dc.subject.otherEtnologija / Ethnology (H006)-
dc.titleTradicinio alkoholio vartojimo kultūra ir sociokultūriniai veiksniai Pietų Korėjos visuomenėje XXI a. pradžiojelt
dc.title.alternativeThe culture of traditional alcohol consumption and sociocultural factors in South Korean society at the beginning of the XXIst centuryen
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptKultūrų studijų katedra-
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)
Files in This Item:
beatrice_norbutaite_bd.pdf540.35 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.