Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107291
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Sipavičienė, Karolina
Supervisor: Dičiūnaitė- Rauktienė, Rūta
Title: Klaipėdos rajono savivaldybės urbanistinės plėtros analizė
Other Title: Analysis of urban development in Klaipeda district municipality
Extent: 45 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Urbanizacija;Urbanization;Klaipėdos rajonas;Klaipėda district;Klaipėdos rajono bendrasis planas;Klaipėda district general plan
Abstract: Darbo objektas- Klaipėdos rajono urbanizuotos teritorijos. Darbo tikslas – išnagrinėti ir įvertinti Klaipėdos rajono urbanistinę plėtrą. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti kintančio gyventojų skaičiaus poveikį urbanizacijai. 2. Išnagrinėti Klaipėdos rajono urbanizacijos augimą 2015- 2019 m. laikotarpiu. 3. Nustatyti, kuriose Klaipėdos rajono gyvenvietėse, urbanizacijos procesai vyko ir vyksta sparčiausiai. Darbo metodai: mokslinės literatūros apžvalga, loginė analizė ir sintezė, statistinė analizė, lyginamoji analizė, grafinio modeliavimo metodai. Darbo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje nustatyta, kad Klaipėdos rajone gyventojų skaičius kasmet auga, tačiau daugiausiai gyventojų įsikūrė kaimo vietovėse. Gyventojų, įsikūrusių mieste, skaičius po truputį mažėja ir nuo 2015 m. iki 2019 m. jis nukrito beveik 4 procentais. Antroje darbo dalyje atlikus analizę, nustatyta, jog augantis gyventojų skaičius įtakoja urbanizacijos augimą. Proporcingai didėja ir įregistruotų naujų pastatų ir sklypų skaičius. Statistiniai duomenys rodo, kad gyventojų skaičiui augant ir užstatytų Klaipėdos rajono teritorijų plotams didėjant, žemės paskirtis per pastaruosius 5 metus beveik nekito. Šiuo metu užstatyta teritorija bei kitos paskirties žemė analizuojamoje teritorijoje kartu sudaro apie 10 procentų, todėl vietos atsirasti naujiems statiniams ir gyvenamosioms teritorijoms Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje yra. Trečioje darbo dalyje analizuojamos labiausiai urbanizuotos Klaipėdos rajono teritorijos. Pagal rengiamų žemėtvarkos projektų ir planų skaičių galima teigti, jog sparčiai urbanizuojamos Sendvario, Priekulės, Dovilų seniūnijos, mažiausiai – Judrėnų ir Endriejavo seniūnijos. Atlikus labiausiai urbanizuotų Klaipėdos rajono gyvenviečių – Slengių ir Gindulių, priklausančių Sendvario seniūnijai, vizualizaciją nustatyta, jog iš analizuojamo laikotarpio sparčiausiai jų plėtra vyko 2015-2016 m. Statistinių duomenų, planavimo ir kitų dokumentų analizė leidžia daryti prielaidą, kad Klaipėdos rajono gyvenvietės plėsis.
Research object:- Urbanized territories of Klaipeda district Research aim:– to examine and evaluate the urban development of Klaipeda city Objectives: 1 To determine the impact of changing population on urbanization. 2. To examine the growth of Klaipeda district urbanization in 2015-2019 period. 3. To determine in which settlements of Klaipeda district urbanization processes took place and are taking place the fastest. Research methods: a review of scientific literature, logical analysis and synthesis, statistical analysis, comparative analysis, graphical modeling techniques Research results: In the first workplace, it was determined that the population of Klaipėda district would be as large as possible, and the largest population was located in rural areas. The number of inhabitants living in the city is gradually decreasing and since 2015. until 2019 it fell nearly 4 percent. The analysis of the second job reveals that the growing population is growing as the growth of urbanization increases. New numbers of buildings and plots are also increasing proportionately. Statistical data show that when the number of plants and deposits in the territory of Klaipėda district increases, the land use has hardly changed during the last 5 years. Currently, the construction area and other territorial analysis is 10 percent, and this knowledge appears in the newest stationary and residential areas in the territory of Klaipeda district municipality. The third part of the work describes all urbanized territories of Klaipeda district. According to the number of land management projects and plans being prepared, it can be stated that Sendvaris, Priekulė, Dovilai elderships, and at least Judrėnai and Endriejavas elderships are being rapidly urbanized. After the visualization of many urbanized settlements of Klaipėda district - Slengiai and Ginduliai, belonging to Sendvaris elderships, identifying and trying to examine them during the year, their development will take place in 2015-2016. The analysis of statistical data, planning and other documents gave an assumption when the settlements of Klaipėda district will expand.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107291
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

170
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons