Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107272
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Vilūnas, Marius
Supervisor: Kumpis, Arvydas
Title: Kinijos ekonominis įvaizdis Lietuvoje : COVID-19 ir Huawei atvejai
Other Title: China's economic image in Lithuania: cases of Coronavirus and Huawei
Extent: 107 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Kinija;China;Įvaizdis;Image;COVID-19;Huawei
Abstract: Šiame rašto darbe yra tiriama kaip „Huawei“ ir COVID-19 problemos paveikė Kinijos ekonominį įvaizdį Lietuvoje. Šio darbo objektas – Kinijos ekonominio įvaizdžio Lietuvoje pokytis dėl „Huawei“ ir COVID-19. Iš objekto iškilusi problema – kaip „Huawei“ ir COVID-19 įvykiai paveikė Kinijos ekonominį įvaizdį Lietuvoje. Dėl to šio darbo pagrindinis tikslas yra ištirti ir įvertinti, kaip „Huawei“ ir COVID-19 paveikė Kinijos ekonominį įvaizdį Lietuvoje. Pagrindiniai metodai naudoti rašant darbą – literatūros, dokumentų, statistikos ir internetinių žinių portalų analizė, o duomenų apdorojimas vykdomas analizės metodu. Empiriniai tyrimo duomenys yra surinkti naudojantis kiekybinio anketavimo metodą. Pirmoje darbo dalyje yra aptariamos valstybės įvaizdžio konstravimo teorijos. Antroje dalyje analizuojamos Kinijos taktikos kuriant šalies ekonominį įvaizdį pasaulyje. Trečia rašto darbo dalis yra paskirta dviejų atvejų – „Huawei“ skandalo ir COVID-19 analizei, bei tyrimui – kaip „Huawei“ ir COVID-19 problemos atsiliepia Kinijos ekonominiam įvaizdžiui Lietuvoje. Darbo rezultatai atskleidė valstybės ekonominio įvaizdžio reikšmę, bei pačios Kinijos ekonominį įvaizdį pasaulyje ir Lietuvoje. Empirinio kiekybinio tyrimo metu surinkti duomenys rodo, jog Kinijos ekonominis įvaizdis išsiskiria nuo bendro Kinijos įvaizdžio Lietuvoje. Kinija yra matoma kaip ekonomiškai dominuojanti ir ženklią dalį ekonominės rinkos Lietuvoje valdanti valstybė. COVID-19 ir „Huawei“ įvykiai tokiam Kinijos ekonominiam įvaizdžiui Lietuvoje įtakos turėjo mažai.
The object of this paper is the change of China’s economic image in Lithuania due to “Huawei” and COVID-19. The problem of this work is how the events of “Huawei” and COVID-19 affected China’s economic image in Lithuania. Therefore, the main goal of this paper is to investigate and evaluate how “Huawei” and COVID-19 affected China’s economic image in Lithuania. The main methods used while writing this paper were analysis of academic literature, documents, statistics, articles and news’ site articles. Data processing is performed by the method of analysis. Empirical research data is collected using the quantitative questionnaire method. Theories of making and developing the nation image are discussed in the first main section of the paper. The tactics used by China to build its country’s economic image in the world are analyzed in the second main section of the paper. The third main section of the paper is devoted to the analysis of two cases – the “Huawei” scandal and COVID-19, and the study of how the problems of “Huawei” and COVID-19 affect China’s economic image in Lithuania. The results revealed the significance of the nation’s economic image, as well as China’s own economic image in the world and in Lithuania. However the data collected during the empirical quantitative research show that in Lithuania, China is seen as an economically dominant country with a significant share of the economic market. The events of COVID-19 and “Huawei” had little effect on China’s economic image in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107272
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

539
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons