Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107270
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Vėbraitė, Agnietė
Supervisor: Fratila, Gheorghe Alexandru
Title: XX - XXI a. Turizmo įtaka Mosuo kultūriniam identitetui
Other Title: XX – XXI c. tourism influence on Mosuo cultural identity
Extent: 40 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Mosuo;Matriarchy;Matriarchatas;Tourism;Turizmas;Identity;Identitetas
Abstract: Kultūrinis identitetas yra itin svarbus, kiekvienoje pasaulio etninėje grupėje egzistuojantis, faktorius, padedantis atpažinti skirtingas etnines grupes ir jų kultūrą bei tradicijas. Natūralu, jog kiekviena etninė grupė yra suinteresuota saugoti savo kultūrinį identitetą, tačiau dažnai kultūrinis identitetas yra paveikiamas užsienio įtakos. Mosuo genčiai, tokia įtaka yra staigus turizmo sferos vystymasis. Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti, kokią įtaką turizmas daro Mosuo kultūriniam identitetui, toks tikslas bus pasiektas analizuojant, kaip Mosuo yra reprezentuojami žiniasklaidoje, kokius lūkesčius žiniasklaida sukelia turistams. Šis darbas analizuoja pagrindinius etno-turizmo Junanyje bruožus, kada ir kaip šis prasidėjo, etno-turizmo pliusus bei minusus ir kaip etno-turizmas yra susijęs su Mosuo. Norint išanalizuoti ir išskirti, kaip etno-turizmas veikia kultūrinį Mosuo identitetą, analizuojami statistiniai duomenys iš „Preliminarus turizmo įtakos Mosuo matriarchalinėje kultūroje tyrimas“, tirto Xiaobo Xiong, Ding Ding, Hongbing Deng ir Suping Zhang. Taip pat naudojamos 4 dokumentikos, kurios suteikia jau atliktus interviu su Mosuo genties žmonėmis. Šio darbo tyrimo išvados rodo, jog Mosuo kultūrinis identitetas buvo paveiktas turizmo ir tai atsiskleidžia keliais būdais. Pirmasis yra faktas, jog Mosuo žmonės nusprendė dėvėti modernius rūbus ir vis daugiau Mosuo žmonių atsisako dėvėti savo tradicinį kasdienį kostiumą. Antrasis faktas yra tai, jog Mosuo komunikacijai su savo Mosuo draugais bei visu pasauliu, ėmė bendrauti per socialines medijas bei išmaniuosius telefonus. Paskutinysis faktas parodo tai, jog Mosuo jaunoji karta turizmo buvo paveikta tuo, jog vis daugiau jaunų žmonių nori išvykti iš Mosuo ir patirti kitas kultūras. Mosuo jaunimas taip pat išreiškė savo norą susitikinėti bei oficialiai susituokti taip, kaip tai daro didžioji dauguma Kinijos gyventojų populiacijos.
Cultural identity is an important factor of every ethnic group around the world, which helps identify each different ethnic group, their culture, traditions and heritage. It is only natural that every ethnic group is interested in protecting their cultural identity, however oftentimes cultural identity is challenged by the outside influence. For Mosuo, such influence is the sudden development of tourism. The main goal of this research is to analyze how tourism influences Mosuo cultural identity. This work analyzes how Mosuo is represented in the media and what expectations the media create for the tourist, the main features of ethno-tourism in Yunnan, the pros and cons of ethno-tourism, as well as how ethno-tourism relates to Mosuo. In order to analyze and distinguish how tourism affects the cultural identity of Mosuo, statistical data from “Preliminary study on effects of tourism on Mosuo matriarchal culture” by Xiaobo Xiong, Ding Ding, Hongbing Deng and Suping Zhang and 4 documentaries, which provide interviews with people of Mosuo, are used. The results of the research have shown that cultural identity of Mosuo has been influenced by tourism. Firstly, Mosuo people started opting for more modern clothing, rather than dressing in their traditional daily wear. Secondly, Mosuo people started using social media and smartphones. Lastly, Mosuo youth has been influenced by tourism in a sense that young Mosuo people want to travel out of Mosuo and experience other cultures. Mosuo youth also expressed their desire to date and get married like the majority of the Chinese population.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107270
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons