Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107265
Type of publication: Profesinių studijų baigiamasis darbas
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Putonienė, Aurelija
Title: Ugdymo priemonės ,,Classroomscreen“ taikymas dėmesio sutelkimui 4-os klasės mokiniams matematikos pamokose
Other Title: Application of a ,,Classroomscreen“ tool for fourth grade students in math lessons
Extent: 44 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Klasės ekranas;Classroomscreen;Įrankis;Tool;Matematika;Math
Abstract: Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip ketvirtos klasės mokiniai gali sutelkti dėmesį ugdymo proceso metu panaudojant IKT priemonę ,,Klasės ekranas“. Tyrimo problema – pasyvi ketvirtos klasės mokinių pozicija matematikos pamokose. Darbą sudaro dvi dalys – teorinėje darbo dalyje vadovaujantis įvairių autorių nuomone atlikta apžvalga apie įvairesnes informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) panaudojimo galimybes pamokose, o praktinėje dalyje – nustatyta tyrimo eiga, atliktas tyrimo organizavimas, aptarti gauti mokymosi ir pamokų įvertinimo rezultatų pokyčiai. Tyrimo metu buvo išmėgintas IKT įrankis ,,Klasės ekranas“, kuris iš pažiūros yra nesudėtinga priemonė, palengvinanti klasės valdymą. Šioje priemonėje naudojami skaitmeniniai įrankiai – laikmatis, užduoties laikui nustatyti, garso lygio matuoklis, triukšmo lygiui pamokoje nustatyti – galėtų praturtinti pamokas ar įvairias ugdomąsias veiklas. Priemonę ,,Klasės ekranas“ galima matyti televizoriaus ekrane, per projektorių pamokos metu, išmaniame telefone ir planšetėje.
Research problem - passive position of fourth grade students in Math lessons.The work consists of two parts - in the theoretical part of the work, based on the opinion of various authors, an overview of various possibilities of using information technology(IT) in lessons, and in the practical part - the research process, research organization, changes in learning and lesson assessment results. The study tested the IT tool "ClassroomScreen", which is seemingly a simple tool to facilitate classroom management. This tool uses digital tools - timer, task time, sound level meter, noise level in the lesson - could enrich lessons or various educational. The ClassroomScreen can be viewed on a TV screen, through a projector during a lesson, on a smartphone and on a tablet.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107265
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
aurelija_putonienė_pd.pdf1.51 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.