Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107264
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Urbanavičiūtė, Aušra
Supervisor: Kumpis, Arvydas
Title: Istorinis revizionizmas Japonijoje XX a. pab- XXI a. pradž. "Naujojo istorijos vadovėlio" analizė
Other Title: Historical revisionism in Japan end of the 20th Century - beginning of the 21st century. Analysis of "New History Textbook"
Extent: 48 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Japonija;Japan;Istorinis revizionizmas;Historical revisionism;Vadovėlio analizė;Textbook analysis;Nacionalizmas;Nationalism;Ideologija;Ideology
Abstract: Istorinis naratyvas yra reikšmingas įrankis, formuojant asmens tautinę tapatybę. Šiame darbe analizuojama Japonijos istorinio naratyvo formavimo būdai, imperinės ideologijos skatinimo reikšmė ir pasekmės. Nagrinėjama kaip į tautos dangišką pradą orientuotas istorinis pasakojimas gali daryti įtaką tolimesniam tautos sąmonės ir istorinių įvykių suvokimo vystymuisi. Toliau darbe nagrinėjama LDP ir istorinį revizionizmą skatinančių „Nippon Kaigi“ ir „Tsukuru Kai“ organizacijų tikslai ir įtaka centralizuotai Japonijos švietimo sistemai. Taip pat aptariama kokios pasekmės gali kilti dėl švietimo sistemos centralizavimo ir istorinio pasakojimo politizavimo. Tyrimo metu analizuojamas 2005 m. Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos (trump. MEXT) patvirtintas ir išleistas „Naujasis istorijos vadovėlis“ ir jame esantys kontroversiški Antrojo pasaulinio karo įvykių ir istorinių asmenybių aprašymai. „Tsukuru Kai“ remtas ir surinktas vadovėlis sukėlė neigiamos kritikos bangą tarptautiniu mastu ir neigiamai paveikė Japonijos diplomatinius santykius su kaimyninėmis Kinijos ir P. Korėjos valstybėmis. Darbe taip pat pristatomos vienpusio istorinio pasakojimo pasekmės tautinio suvokimo ir ideologijos vystymo prasme.
Historical narrative is a meaningful tool in shaping a person’s national identity. This work analyzes how Japan shapes its’ historical narrative and the weight and repercussions of a promoted imperial ideology. The implications of how a historical narrative focused on heavenly origins can influence the further development of national consciousness and perception of historical events are also studied. The work further examines the goals and influence that LDP and organizations which promote historical revisionism, Nippon Kaigi nad Tsukuru Kai, have on Japan’s centralized education system. It also discusses the possible consequences of the centralization of the education system and the consequences of the politicization of historical narrative. The study analyzes the texts in „New History Textbook“ published in 2005 and approved by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), which contain controversial depictions of historical figures and the events of World War II. The textbook, supported and compiled by Tsukuru Kai, sparked a wave of negative criticism on a global scale and negatively affected Japan’s diplomatic relations with the neighboring China and South Korea. The paper also presents the consequences of one-sided historical narrative in terms of the development of national perception and ideology.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107264
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

69
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons