Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107263
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Šulčiūtė, Gerda
Supervisor: Barancovaitė-Skindaravičienė, Kristina
Title: Lyčių nelygybės reikšmė moterų prostitucijai XXI a. Japonijoje
Other Title: Gender inequality influence on women's prostitution in 21st Century Japan
Extent: 46 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Lyčių nelygybė;Gender inequality;Prostitucija;Prostitution;Japonija;Japan
Abstract: Šiais, modernėjančių ir besivystančių visuomenių, laikais lyčių nelygybės problema yra labai svarbi. Moterys ir vyrai yra nusipelnę lygiaverčių teisių, tokių kaip darbo užmokestis, pozicija visuomenėje ir daugelio kitų. Dažnai tam trukdo visuomenėse egzistuojantys tradiciniai požiūriai į lytims keliamus lūkesčius. Šiame darbe analizuojama lyčių nelygybės reikšmė moterų prostitucijai XXI a. Japonijoje. Atskleidžiama istorinė prostitucijos ir lyčių nelygybės raida. Aptariamos lyčių nelygybės pasekmės XXI a. Japonijos moterims. Taip pat analizuojamos kaip jau aptartos pasekmės paveikia moterų prostituciją XXI a. Japonijoje. Tyrimo metu analizuojami kitų asmenų atlikti interviu su sekso industrijos darbuotojomis ir taip paremiamos iškeltos prielaidos, sujungiamos visos darbo dalys ir atskleidžiamas temos aktualumas XXI a. Darbo rezultatai atskleidė lyčių nelygybės problemą, bei jos reikšmę moterų prostitucijai XXI a. Japonijoje.
In these, modern and developing society, times the topic of gender inequality is very important. Women and men deserve equal rights such as wages, position in society and many others. Traditional gender expectations in societies are often obstructing that. This thesis analyzes the significance of gender inequality to female prostitution in the 21st Century Japan. The historical development of prostitution and gender inequality is also revised. This thesis discusses the consequences of gender inequality to the 21st Century women. Also, an analysis of how those discussed consequences affect female prostitution in the 21st Century Japan. The research part analyzes interviews, made by other people, given by Japanese sex industry workers, which helps support the assumptions made in this thesis, this combines all parts of this work and reveals the relevance of the topic in the 21st Century. Thesis results revealed the problem of gender inequality and its significance to female prostitution in the 21st Century Japan.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107263
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

128
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons