Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107261
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šarkauskaitė, Goda
Title: „Google Classroom“ ir „Google Meet“ platformų naudojimas nuotoliniu būdu 6 klasės informacinių technologijų pamokose
Other Title: Using „Google classroom“ and „Google meet“ platforms for distance learning of 6th grade it lessons
Extent: 29 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Nuotolinis mokymasis;Distance learning;Nuotolinis ugdymas;Remote learning;Informacinių technologijų pamokos;Information technology lessons
Abstract: Darbo tikslas – išsiaiškinti ir atskleisti nuotolinio mokymosi edukacinių – technologinių mokymosi sistemų Google Classroom ir Google Meet naudojimo iššūkius mokytojui ir mokiniams, vykdant nuotolinį ugdymą 6 klasės informacinių technologijų pamokose. Nuo šių metų kovo mėnesio vidurio daugumoje Lietuvos švietimo įstaigų prasidėjo nuotolinis mokymas(is). Ir nors jau XXI amžius, ir atrodo, kad visi turėtumėm būti pasiruošę įvairiems iššūkiams, kurie yra susiję su technologijomis, bet tokie staigūs pasikeitimai apsunkina situaciją. Mokykloms tikrai sudėtinga per trumpą laiką viską perkelti į virtualią aplinką ir pradėti mokinius mokyti nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymas(is) – tai mokymas(is), kurio metu mokytojas ir mokiniai yra skirtingose vietose (ar net atskirti laiko) ir mokymas(is) vyksta ne įprastoje mokyklos klasėje, o virtualioje erdvėje, naudojant kompiuterines technologijas ir virtualiąsias aplinkas. Tokiu metu mokytojas ir mokinys bendrauja nuotoliniu būdu – vaizdo konferencijose, el. pašte, diskusijų forumuose ir pan. Perėjimo, prie nuotolinio mokymosi veiksmingumas priklauso nuo pasirengimo šiam procesui. Vienas iš svarbių punktų yra tinkamų technologijų (virtualiųjų mokymo(si) aplinkų) pasirinkimas ir naudojimas. Atsižvelgiant į esamą situaciją buvo pasirinkta inovacija – nuotolinio mokymosi platformų taikymas, vykdant nuotolinį ugdymą 6 klasės informacinių technologijų pamokose. Atliktas pedagoginis tyrimas – siekiant išsiaiškinti nuotolinio mokymosi platformų „Google Classroom“ ir „Google Meet“ naudojimo iššūkius mokytojui ir mokiniams. Tyrimas atskleidė, jog pasiruošimas pamokai trunka ilgiau nei įprastai, nes reikia apgalvoti, kaip panaudoti vieną ar kitą platformas, kad tinkamai pateikti medžiagą; mokiniams sunkiau susikaupti, todėl svarbu, kad veiklos būtų įvairios ir ne per sunkios; prieš pradedant naudotis platformomis būtina pateikti naudojimosi instrukcijas ir nusistatyti pamokos taisykles, kurių reikės laikytis taikant platformą.
The aim of the work is to find out and reveal Google Classroom and Google Meet platforms challenges for teachers and students, during distance learning in 6th grade information technology lessons. Since mid-March distance learning has started in all educational institutions of Lithuania. In 21st century it seems that we should all be prepared for the various challenges related with technologies, but such kind of sudden changes are complicating the situation. For schools it is really difficult to move everything to a virtual environment in a short time and start teaching students remotely. Distance education is teaching and learning using computer technologies and virtual environments. During distance education the teacher and the students are separated by time (and distance) and the teaching takes place in a virtual space rather than in a traditional classroom – information is typically transmitted via technologies (email, video conference, chat rooms etc.), the teacher and students communicate remotely. The effectiveness of the transition to distance education depends of the preparation for the process. One of the most important things is to choose and know how to use virtual learning environments. The chosen innovation is application of distance learning platforms, during distance teaching and learning in 6th grade IT lessons. Pedagogic research was done to understand the challenges for teacher and students of using the Google Classroom and Google Meet platforms during distance education. The research revealed that the preparation for the lesson takes more time, because of the considering how to use platforms to present the lesson materials; for students it is more difficult to concentrate attention, therefore is important that the activities will be various and not too difficult; before using the platforms it is necessary to provide using instructions for teachers and students and create rules that will be followed when using the platform during lessons.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107261
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
goda_sarkauskaitė_psbd.pdf1.19 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.