Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107252
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bulys, Arnas
Supervisor: Rakštys, Rolandas
Title: Tiksliosios ir tausojamosios žemdirbystės sistemų įtaka žieminių rapsų ekonominiams rezultatams
Other Title: Influence of precision and sustainable farming systems on economic results of winter oilseed rape
Extent: 31 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Tikslioji ir tausojamoji žemdirbystės sistema;Precision and sustainable farming system;Žieminiai rapsai;Winter oilseed rape;Ekonominiai rezultatai;Economic results
Abstract: Tyrimo objektas – žieminių rapsų (Brasica napus L.) auginimas tikslioje ir tausojančiojoje žemdirbystės sistemoje. Tyrimo tikslas – nustatyti skirtingų žemdirbystės sistemų įtaką žieminių rapsų auginimo ekonominiams rezultatams. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti tiksliosios ir tausojamosios žemdirbystės sistemų privalumus ir trūkumus; 2. Nustatyti investicijų poreikį 100 ir 500 ha ūkiuose taikant skirtingas žemdirbystės sistemas; 3. Paskaičiuoti skirtingų žemdirbystės sistemų išlaidas ir jų pasiskirstymą auginant žieminius rapsus; 4. Paskaičiuoti investicijų atsipirkimą vidutinėmis ir pesimistinėmis sąlygomis. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, dokumentų analizė, augalo technologinių kortelių sudarymas ir jų analizavimas. Tyrimo rezultatai: Pirmoje dalyje išanalizuota tiksliosios ir tausojamosios žemdirbystės sistemų samprata, jų privalumai ir trūkumai auginant žieminius rapsus ir žemdirbystės sistemų vertinimo. Teigiama, kad skirtingos žemdirbystės sistemos daro skirtingą poveikį žieminių rapsų ekonominiams aspektams.. Taip pat pirmoje dalyje yra išanalizuotos žieminių rapsų agrotechninės savybės. Antroje darbo dalyje remiantis žieminių rapsų auginimo technologinėmis kortelėmis yra paskaičiuoti skirtingų ūkių dydžių ir taikomų žemdirbystės sistemų ekonominiai aspektai. Remiantis skaičiavimais buvo nuspręstą, kad žieminius rapsus 100 ir 500 ha dydžio ūkiuose labiausiai apsimoka auginti taikant tausojamąją žemdirbystės sistemą.
The object of the research: cultivation of winter oilseed rape (Brasica napus L.) in a precise and sustainable agricultural system. The aim of the study: to determine the influence of different farming systems on the economic results of winter oilseed rape cultivation. Research tasks: 1. To analyze the advantages and disadvantages of precision and sustainable farming systems; 2. To determine the need for investments in farms of 100 and 500 ha using different farming systems; 3. To calculate the costs of different farming systems and their distribution in winter rape cultivation; 4. Calculate the return on investment in medium and pessimistic conditions. Research methods: scientific literature, document analysis, plant technological cards and their analysis. Research results: The first part analyzes the concept of precision and sustainable farming systems, their advantages and disadvantages of winter oilseed rape cultivation and the evaluation of farming systems. It is stated that different farming systems have different effects on the economic aspects of winter oilseed rape. Also, in the first part the agrotechnical properties of winter oilseed rape are analyzed. In the second part of the work, based on the technological cards of winter rape cultivation, the economic aspects of different farm sizes and applied farming systems are calculated. Based on the calculations, it was decided that winter rape on farms of 100 and 500 ha is the most profitable to grow under a sustainable farming system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107252
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
arnas_bulys_bd.pdf504.23 kBAdobe PDFView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons