Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107244
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Šitkauskas, Evaldas
Supervisor: Čerka, Paulius
Title: Ar laikinųjų apsaugos priemonių institutu galima sureguliuoti teisinį santykį?
Other Title: Can the interim measures to regulate legal relations?
Extent: 30 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Teisinio santykio sureguliavimo institutas;Legal regulation of the relationship;Civilinis procesas;Civil procedure;Teisinis sureguliavimas;Legal regulation
Abstract: Šiame bakalauro darbe yra trys skyriai, kuriuose yra nagrinėjamas civilinio proceso laikinųjų apsaugos priemonių institutas. Plačiau yra nagrinėjami šio instituto laikinųjų apsaugos priemonių rūšių tikslai bei funkcijos, aprašomos ir sugrupuojamos laikinosios apsaugos priemonės, kurių pagrindinė funkcija yra apsauginė bei laikinosios apsaugos priemonės, kurių pagrindinė funkcija yra ne apsauginė. Išnagrinėjamos laikinosios apsaugos priemonės užsienyje bei laikinasis teisinio sureguliavimo institutas (laikini sprendimai civiliniame procese kitose šalyse), kuris yra būtinas skubos ir ypatingos grėsmės atvejais – Lietuvoje jis įeina į laikinųjų apsaugos priemonių apibrėžimą. Atliktas tyrimas lyginamojo tyrimo metodu lyginant Europos Sąjungos bei kitų pasaulio šalių teisines sistemas bei civilinės teisės institutus, reglamentuojančius atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones bei laikinuosius sprendimus, sureguliuojančius teisinius santykius. Bakalauro darbo tyrime yra pateikiami Latvijos, Estijos, Graikijos, Čekijos ir Slovakijos civiliniai procesai, reguliuojantys priemones, kurios mūsų šalyje yra įvardijamos kaip „laikinosios apsaugos priemonės“ nors jų pagrindinė funkcija yra ne apsauginė. Yra nagrinėjami šių šalių civilinio proceso kodeksai, civiliniai kodeksai bei kiti teisės aktai, kuriuose aprašomos laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra vadinamos įvairiai – apsaugos priemonėmis, laikinomis priemonėmis, laikinais sprendimais, laikinais įsakymais, laikinosiomis apsaugos priemonės, kurios reguliuoja teisinį santykį ir kita.
There are three chapters in this bachelor thesis, in which the Institute of Interim Measures of Civil Procedure is examined. The aims and functions of the types of temporary protection measures of this institute are analyzed in more detail, temporary protection measures, the main function of which is protective, and temporary protection measures, the main function of which is not protective, are described and grouped. Interim protection measures abroad and the temporary institute of legal regulation (temporary decisions in civil proceedings in other countries), which is necessary in cases of urgency and special threat, are examined - in Lithuania it falls within the definition of interim protection measures. The research was carried out using the method of comparative research comparing the legal systems of the European Union and other countries of the world and the institutes of civil law regulating the respective interim protection measures and interim decisions regulating legal relations. The study of the bachelor's thesis presents the civil proceedings in Latvia, Estonia, Greece, the Czech Republic and Slovakia, which regulate the measures, which in our country are called “temporary protection measures”, although their main function is not protective. The codes of civil procedure, civil codes and other legal acts of these countries are analyzed, which describe interim measures, which are called in various ways - protection measures, interim measures, interim decisions, interim orders, interim protection measures that regulate the legal relationship and others.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107244
Appears in Collections:2020 m. (TF bak.)

Files in This Item:
evaldas_sitkauskas_bd.pdf443.21 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

-

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 1, 2021

Download(s)

38
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.