Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107239
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKumpis, Arvydas-
dc.contributor.authorSandaitė, Brigita-
dc.date.accessioned2020-06-08T07:40:35Z-
dc.date.available2020-06-08T07:40:35Z-
dc.date.issued2020-06-18-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107239-
dc.description.abstractKinijos Specialusis Administracinis Regionas Honkongas tokiu tapo tik 1997 metais, kuomet Didžioji Britanija perdavė Honkongo valdymą Kinijos Liaudies Respublikai su išskirtinėmis autonominėmis teisėmis. Tai reikštų, jog Honkonge kitaip nei Kinijoje gali vyrauti demokratinis režimas. Nepaisant reikšmingo 1997 metų įvykio, naujienų apie pilietinės visuomenės pokyčius žiniasklaidoje nebuvo pateikiama iki 2009 m. Nuo 2009 metų, pradėti publikuoti straipsniai apie tautinių mažumų diskriminaciją Honkonge, tarp jų ir nepaliečių etninės mažumos. Nepaliečių tautinė mažuma Honkonge turi žymią istoriją, susijusią su Gurkha nariais ir tai juos išskiria iš kitų etninių mažumų. Šių dienų viešojoje erdvėje naujienų portalai užima svarbią poziciją, todėl tyrime buvo keliamas klausimas - kaip žiniasklaidoje yra pristatoma nepaliečių diskriminacija Honkonge 2009 - 2019 m. ? Darbo tikslas - išanalizuoti diskriminacijos Nepalo tautinės mažumos Honkonge atžvilgiu raišką internetinėje žiniasklaidoje 2009 - 2019 m. Atlikus tyrimą pastebėta, jog diskriminacijos aspektai lydi daugumos tautinių mažumų atstovų gyvenimą Honkonge. Dėl susidariusių diskriminacinių situacijų, etninės grupės nuolat imasi veiksmų tiek nevyriausybinių organizacijų veiklose, tiek protestuose. Nepaliečių tautinė mažuma, kurios diskriminacijos raiška žiniasklaidoje buvo analizuota, patiria trijų rūšių diskriminacijas: diskriminaciją kalbos atžvilgiu, diskriminaciją darbo rinkoje ir diskriminaciją kasdieniame gyvenime. Žiniasklaidos tyrimo metu išanalizuota, jog daugiausiai apie nepaliečių diskriminaciją rašo nepriklausomi naujienų portalai, kuriuose straipsniai publikuojami anglų kalba. Šie aspektai atskleidė žiniasklaidos tikslą naujienas pateikti tarptautiniu mastu ir patraukti žmonių dėmesį į susidariusią nepaliečių padėtį Honkonge. Taip pat, darbe ištirta, jog nepaliečių tautinė mažuma dažniausiai diskriminaciją patiria darbo rinkoje. To susidarymo priežastys yra įvairios, bet dauguma darbdavių nepaliečius stereotipiškai nuvertina. Tyrimo metu atskleista, kad nepaliečių tautinė mažuma patiria nuolatinę diskriminaciją savo gyvenamojoje aplinkoje kasdienėje rutinoje. Žmonės yra linkę juos nepagrįstai kaltinti. Žiniasklaidos analizės tyrimas parodė, jog, nors ir nepaliečių tautinė mažuma neužima didelės populiacijos dalies Honkonge, vyraujanti diskriminacija yra aktuali problema, siekianti atkreipti visų dėmesį ir keisti susidariusią situaciją.lt
dc.description.abstractThe Hong Kong Special Administrative Region of China only became so in 1997, when Britain transferred control of Hong Kong to the People’s Republic of China with exclusive autonomous rights. This would mean that Hong Kong, unlike China, could be dominated by a democratic regime. Despite a significant event in 1997, no news of changes in civil society was provided in the media until 2009. Since 2009, articles have been published about discrimination against ethnic minorities in Hong Kong, including Nepalese ethnic minority. Nepalese ethnic minority in Hong Kong has a significant history associated with Gurkha members and this sets them apart from other ethnic minorities. In today's social media, news portals play an important role, and this research raised the question of how the media presents discrimination against Nepalese in Hong Kong in 2009-2019. ? The aim of the research was to analyze the expression of discrimination against the Nepalese ethnic minority in Hong Kong in the media in 2009 - 2019. The research found that aspects of discrimination surround the lives of most ethnic minorities in Hong Kong. Due to the discriminatory situations that have arisen, ethnic groups are constantly taking action both in the activities of non-governmental organizations and in protests. The Nepalese ethnic minority, whose manifestations of discrimination have been analyzed in the media, face three types of discrimination: language discrimination, discrimination in the labor market and discrimination in everyday life. The media survey found that discrimination against Nepalis was mostly reported by independent news portals, where articles are published in English. These aspects revealed the media’s goal of providing news internationally and drawing people’s attention to the emerging situation of Nepalese in Hong Kong. Also, this thesis had investigated that Nepalese ethnic minority most often experiences discrimination in the labor market. The reasons for this are various but most employers stereotypically underestimate them. The research revealed that Nepalese ethnic minority experiences constant discrimination in their living environment in their daily routine. People tend to blame them unreasonably. The research of media analysis has shown that, although the Nepalese ethnic minority does not make up a large part of the population in Hong Kong, the prevailing discrimination is a pressing issue aimed at drawing the attention of all and changing the situation.en
dc.description.sponsorshipHumanitarinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipKultūrų studijų katedralt
dc.format.extent41 p.-
dc.language.isolten
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectNepaliečiailt
dc.subjectNepaleseen
dc.subjectHonkongaslt
dc.subjectHong Kongen
dc.subjectDiskriminacijalt
dc.subjectDiscriminationen
dc.subjectTautinė mažumalt
dc.subjectEthnic Minorityen
dc.subject.otherEtnologija / Ethnology (H006)-
dc.titleNepaliečių tautinės mažumos diskriminacija 2009 - 2019 metais Honkonge, žiniasklaidos analizėlt
dc.title.alternativeThe discrimination of Nepalese ethnic minority from 2009 to 2019 in Hong Kong, media analysisen
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas-
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)
Files in This Item:
Brigita_Sandaite_bd.pdf691.71 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.