Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107229
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Vaičaitytė, Silvija
Supervisor: Janauskas, Giedrius
Title: Perauklėjimo stovyklos Sindziango regione XXI a. 1-2 deš.
Other Title: Re-education camps in Xinjiang in the first and the second decades of 21 century
Extent: 45 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Sindziangas;Xinjiang;Uigūrai;Uyghurs;Perauklėjimas;Re-education;Stovyklos;Camps
Abstract: Darbe bandoma išsiaiškinti, kaip Sindziango regione egzistuojančios perauklėjimo stovyklos prisideda prie Kinijos etninės grupės – uigūrų tapatybės kaitos. Analizuojamas idealios arba utopinės visuomenės atvejis, kuriuo paremtas ir perauklėjimo stovyklų įkūrimas. Kinai haniai ir uigūrai musulmonai nesutaria dar nuo XX a. pradžios, o XXI a. pradžioje, prasidėjus teroristiniams uigūrų išpuoliams, situacija tapo dar prastesnė. Uigūrai ėmė priešintis tautinei nelygybei, dėl kurios jiems draudžiama laisvai išpažinti religiją Islamą, dėvėti tradicinius rūbus, auginti ilgas barzdas ir panašiai. Tokie poelgiai Kinijos valdžios yra suprantami kaip religinis ekstremizmas, žadantis potencialius terorizmo išpuolius. Dėl šios priežasties Kinija 2017 m. pradėjo sparčiai statyti perauklėjimo centrus – mokyklas, kuriose uigūrai savo noru galės mokytis kinų mandarinų kalbos, įvairių amatų, taip pat, linksmai praleisti laiką šokdami ir dainuodami. Tokią informaciją Kinija skelbia viešai iki pat šių dienų. Teigiama, jog pabaigę mokymosi programą stovykloje, uigūrai gebės lengviau prisitaikyti kiniškoje aplinkoje, o kinų mandarinų kalbos žinios padės lengviau rasti darbą. Tikima, jog šiuo metu perauklėjimo stovyklose yra įkalinti nuo 800 tūkst. iki 2 milijonų uigūrų. Teigiama, jog stovyklos turi vienintelį tikslą – uigūrus musulmonus paversti kinais haniais, priverčiant juos pamiršti savo tikrąjį tapatumą bei religiją. Darbe bandoma išsiaiškinti kaip perauklėjimo stovyklos keičia uigūrų tapatumą. Analizuojant utopinio ir distopinio pasaulio modelius, galima atrasti panašumų su perauklėjimo stovyklose vykdoma veikla. Svarbu apžvelgti uigūrų kasdienybę perauklėjimo stovyklose ir apibrėžti tarptautinį požiūrį į jas. Darbe nagrinėjamos uigūrų sukeltos teroristinės atakos – Šaugano, Urumčio bei Serikbuja išpuoliai. Šių teroristinių konfliktų analizė atskleidė Kinijos motyvus įrengiant perauklėjimo centrus, tačiau nepateisina prie teroristinių atakų neprisidėjusių uigūrų įkalinimo ir smurto prieš juos. Taip pat, pavyzdinės, arba viešai rodomos stovyklos, bei nelegali veikla, pažeidžia uigūrų žmogaus teises. JAV požiūris į perauklėjimo stovyklas, bei Jungtinių Valstijų veiksmai, užtikrina nelegalios veiklos apribojimą.
This thesis analyses how Xinjiang’s re-education camps affect the identity of ethnic minority group – Uyghurs. The case of utopian society is introduced and analysed, which helps to understand the creation of re-education camps. Han-Uyghur modern day conflict can be traced back to the beginning of the 20th century. However, after some terrorist attacks in the 21st century, the situation in the region got even more tense. Uyghurs have started to resist the unequal rights, such as a ban on practising true Islam, ban on wearing long beards for men, or wearing the traditional clothes. Such actions are viewed as religious extremism in China, that will eventually result in upcoming terrorism attacks. Back in 2017 Chinese government started building re-education camps, or, as they prefer calling them – vocational training centers, where uyghurs not only come voluntarily, but can also learn things such as Mandarin Chinese language and crafts. Uyghurs are always shown to the public as happy and enjoying themselves in the camps – dancing, singing, and smiling. Unfortunately, this is only the good side of the re-education camps that Chinese Government wants the world to see. China is saying that after graduating from such a program each uyghur will have a better chance at finding a proper job, and they will have an easier time getting used to the chinese surroundings. It is believed that there are somewhere between 800 thousand to 2 million uyghurs trapped in the re-education camps at the moment. This thesis is trying to explain how re-education camps can change the cultural identity of the uighurs. Utopian and dystopian worlds are analysed, as well as day to day life of uighurs there. Also, it is explained why USA highly disapproves of re-education activities in Xinjiang. Thesis also analyses three famous terrorist attacks, that happened in Urumqi, Shaoguan and Seriqbuya. These attacks explained the reasons behind building re-education units, but certainly cannot explain why there are so many innocent people living there. Also, illegal activities in the camps are violating human rights of uighurs. View of the United States explained what actions are taken in order to restrict the activities of the camps.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107229
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Vaičaitytė_Silvija_bd.pdf657.13 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on May 1, 2021

Download(s)

54
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.