Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107223
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Sagaidokas, Darius
Supervisor: Žiauka, Jonas
Title: Juodalksnio (Alnus glutinosa) morfogenetinio atsako į etileno sintezę reguliuojančias chemines medžiagas tyrimas In vitro sistemoje
Other Title: In vitro research of black alder's (Alnus glutinosa) morphogenetic response to the chemicals that regulate ethylene synthesis
Extent: 39 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Juodalksnis;Black alder;Etilenas;Ethylene;Morfogenetinis;Morphogenetic
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – palyginti skirtingų koncentracijų fitohormono etileno pirmtakų daromą įtaką juodalksnio ūglių ir pagrindinės šaknies formavimuisi. Ruošiant teorinę baigiamojo bakalauro darbo dalį buvo atlikta užsienio ir Lietuvos autorių atliktų mokslinių tyrimų analizė. Surinkta ir išanalizuota informacija, kuri yra aktuali baigiamojo darbo temai bei moksliniui tyrimui. Teorinėje darbo dalyje apžvelgta juodalksnio (Alnus glutinosa) morfologija, Frankia alni bakterijų gentis, sudaranti simbiotinius ryšius su juodalksnio šaknimis. Taip pat išanalizuotas augalo vystymasis, morfogenezė, sėklos dygimas, fitohormonai ir inhibitoriai, kurie yra svarbūs etileno sintezei. Tiriamojoje baigiamojo darbo dalyje atliktas tyrimas paremtas augalų audinių kultūros kultivavimo in vitro sąlygomis metodu. Remiantis šiuo metodu, tiriama, kokią įtaką juodalksnio šaknų ir ūglio vystymuisi daro įtaką į maitinamąją terpę pridėtas fitohormono etileno sintezės inhibitorius kobaltas bei fitohormono etileno cheminis pirmtakas ACC. Atlikus tyrimą, jo rezultatai parodė, kad į WPM maitinamąją terpę pridėtas fitohormono etileno sintezės inhibitorius kobaltas ir fitohormono etileno cheminis pirmtakas ACC, tiriant juodalksnio vystymąsi in vitro kultūroje, sumažino juodalksnio sėjinukų ūglio bei šaknies ilgius. Didinant kobalto bei ACC koncentraciją maitinamojoje terpėje, ūglių ir šaknų ilgių skirtumas tarp kontrolinio varianto ir eksplanto, paveikto kobaltu, didėja. Ištyrus ACC paveiktų sėjinukų vystymąsi po perkėlimo ant šviežios maitinamosios terpės be tiriamųjų medžiagų nustatyta, kad itin maža ACC koncentracija (1 µmol/l) paveiktų sėjinukų vidutinis šaknies ilgis, lyginant su kontroliniu variantu, buvo didesnis
The aim of this paper is to compare the influence of different concentrations of phytohormone ethylene precursors on the formation of black alder shoots and main root. During the preparation of the theoretical part of the bachelor's thesis, the analysis of research conducted by foreign and Lithuanian authors was performed. Information that is relevant to the topic of the thesis and research was collected and analyzed. The theoretical part of the work reviews the morphology of black alder (Alnus glutinosa), Frankia alni bacteria species that forms symbiotic relationships with black alder roots. Plant development, morphogenesis, seed germination, phytohormones and plant inhibitors important for ethylene synthesis were also analyzed. The research performed in the research part of the final work is based on the method of in vitro culture of plant tissue culture. Based on this method, the influence of the phytohormone ethylene synthesis inhibitor cobalt and the phytohormone ethylene chemical precursor ACC on the nutrient medium on the development of black alder roots and shoots is investigated. The results of the study showed that the addition of the phytohormone ethylene synthesis inhibitor cobalt and the phytohormone ethylene chemical precursor ACC to the WPM medium reduced the shoot and root lengths of black alder seedlings in an in vitro culture study. As the concentration of cobalt and ACC in the culture medium increases, the difference in shoot and root lengths between the control variant and the cobalt-treated explant increases. A study of the development of ACC-treated seedlings after transfer to fresh medium without test substances showed that the average root length of the seedlings affected by the extremely low ACC concentration (1 µmol/l) was higher compared to the control.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107223
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on May 1, 2021

Download(s)

26
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.