Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107222
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Juodsnukis, Edvinas
Supervisor: Šibkovas, Olegas
Title: Ar Lietuvos teismų praktikoje yra pakankami išvystyti kriterijai, leidžiantys atpažinti ir kvalifikuoti nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą (BK 216 straipsnis)?
Other Title: Has the criteria of court law been developed enough in order to acknowledge and qualify the legalization of assets acquired in illegitimate manner (Criminal Code of Lithuania Article 216)?
Extent: 47 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Pinigų plovimas;Neteisėtai gautas turtas;Nusikaltimas;Crime;Illegitimate manner;Assets legalization
Abstract: Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, globaliu mąstu aktuali ir sudėtinga nusikalstama veika, kuriai dėmesys skiriamas tiek tarptautiniuose teisės aktuose, tiek Lietuvos teisinėje sistemoje. Įgyvendinant tarptautinius teisės aktus bei remiantis tarptautiniais standartais buvo suformuoti reikšmingi BK 216 straipsnyje įtvirtintos nusikalstamos veikos pakeitimai, kurių įtaka aktuali ir nacionalinėje teismų praktikoje, šiame darbe akcentuojant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, BK 216 straipsnio kvalifikavimo prizmėje. Pagrindinis darbo tikslas – išsiaiškinti, ar nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas ir jo teisinis reguliavimas yra pakankamai išplėtotas, Lietuvos baudžiamųjų įstatymų bei Lietuvos teismų praktikos kontekste. Magistro darbe, nagrinėjant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, tarptautiniuose teisės aktuose bei nacionalinėje teisėje įtvirtintą reglamentavimą, atskleidžiama nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo samprata, sudėtis bei elementų probleminiai aspektai, kurių nustatymas aktualus formuojamoje praktikoje, atribojant šią nusikalstamą veiką nuo kitų panašių veikų bei tinkamai kvalifikuojant pagal baudžiamąjį įstatymą. Magistro darbe taip pat pateikiama ir lyginama nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo teisinio reguliavimo kaita, analizuojama tarptautinių teisės aktų įtaka kaitos procese bei sudėties požymių įtvirtinimo atsiradimo prielaidos ir taikymas Lietuvos teismų praktikoje.
Legalisation of property acquired in a criminal way is a complicate process and a complex problem on a global scale, to which attention is focused in international legal acts and in the Lithuanian legal system. Legalisation of property acquired in a criminal way as known as money laundering is now criminalized under Article 216 of the Lithuanian Criminal Code. During the implementation of international legal acts and on the basis of international standards, significant changes were formed of the article 216 of the Lithuanian Criminal Code. The impact of changes is also relevant in the practise of Lithuanian courts. The main aim of this thesis is to find out the question, if legalisation of property acquired in a criminal way and the regulation of legalisation is sufficiently developed in the context of Lithuanian criminal law and the practice formed by Lithuanian courts, especially by Supreme Court of Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107222
Appears in Collections:2020 m. (TF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 1, 2021

Download(s)

40
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.