Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107221
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Matulienė, Evelina
Supervisor: Amšiejus, Algirdas
Title: Timolio ir oksalo rūgšties panaudojimas prieš Varroa destructor erkes
Other Title: Use of thymol and oxalic acid against Varroa destructor mites
Extent: 37 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Bičių šeima;Honey bee colony;Varroa destructor erkės;Varroa destructor mites;Erkėtumas;Infestation with mites;Kandi tešla;Fondant;Oksalo rūgšties juostelės;Oxalic acid strips
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta - tyrimai buvo atlikti 2019 m. balandžio – rugsėjo mėnesiais, Dariaus Matulio bityne, Bebarzdžių kaime, Debeikių seniūnijoje, Anykščių rajone. Tyrimo objektas - naminių medunešių bičių Apis mellifera šeimos. Tyrimo tikslas ir uždaviniai - nustatyti naminių bičių Apis mellifera šeimų erkėtumą. Įvertinti kandi tešlos su timoliu poveikį bei oksalo rūgštyje įmirkytų juostelių efektyvumą bičių šeimų gydymui prieš Varroa destructor erkes. Apskaičiuoti natūralų erkių kritimą bičių šeimose liepos mėnesį. Tyrimo metodai – atsitiktine tvarka atrinktos 9 bičių šeimos, suskirstytos į 3 grupes. Kiekvienai šeimai, paėmus bičių mėginį, nustatytas pirminis erkėtumas. Naudojant erkėgaudžius išteptus vazelinu skaičiuotas Varroa destructor erkių kritimas bičių šeimas pamaitinus kandi tešla su skirtingais priedais, natūralus - nieko nenaudojant, bei panaudojus oksalo rūgšties juosteles. Tyrimo rezultatai – pirminis erkėtumas visose bičių šeimose neviršyjo 5%. Bičių šeimų maitintų kandi tešla su timoliu erkėtumas buvo mažesnis lyginant su maitintomis kandi tešla su vitaminais ar kontrole, kas įrodė timolio veiksmingumą. Natūralus iškritusių erkių kiekis liepos mėn. parodė, kad jų populiacija smarkiai išaugusi ir reikalingas bičių šeimų gydymas. Oksalo rūgšties juostelių efektyvumas siekė beveik 88%.
Location of the research - the research has been carried out in 2019 from April to September, in Darius Matulis farm in Bebarzdžiai village, Anykščiai district. Research object - the honey bee Apis mellifera colony. Research aim and objectives: to detect infestation with Varroa destructor mites in honey bee Apis mellifera colonies. To evaluate the effect of fondant with thymol and the effectiveness of oxalic acid strips in the treatment of honey bee colonies against Varroa destructor mites. To calculate the natural fall of mites in honey bee colonies in July. Research methods: 9 honey bee colonies were randomly selected and divided into 3 groups. Primary infestation with mites was detected in each honey bee colony by taking a sample of bees. The Varroa destructor mites were calculating by using of Vaseline-coated mite traps after each feeding of honey bee colonies by fondant with different additives, natural - without using anything, and using oxalic acid strips Research results: the primary infestation with Varroa destructor mites in all honey bee colonies didn’t exceed 5%. Honey bee colonies that were fed fondant with thymol had a lower mite infection compared to colonies fed fondant with vitamins or controls colonies, which demonstrated the effectiveness of thymol. Natural number of fallen mites in July showed that their population has grown significantly and treatment of bee colonies is needed. The efficiency of the oxalic acid strips was almost 88%.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107221
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
evelina_matuliene_bd.pdf4.96 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

133
checked on May 1, 2021

Download(s)

25
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.