Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107215
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠlekienė, Virginija-
dc.contributor.authorJuralevič, Agnieška-
dc.date.accessioned2020-06-08T05:24:20Z-
dc.date.available2020-06-08T05:24:20Z-
dc.date.issued2020-06-19-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107215-
dc.description.abstractMagistro darbe analizuojama kelionių tema ir pagrindiniai jos topai Jono Jonassono romane „Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“ ir Audronės Urbonaitės „Cukruota žuvis“. Išskirti šeši, kelionių literatūroje, dažniausiai pasitaikantys topai. Nepaisant to, romanų analizei naudojami tik trys iš jų: vietovardžių, žinomų geografinių ir istorinių objektų minėjimas; detalus gamtos vaizdavimas; gyventojų mentalitetas. Darbe mėginama atskleisti kelionės temos raišką lietuvių literatūroje, aptarti kelionės ir keliautojo santykį XXI a. literatūroje bei išskirti dažniausiai sutinkamus kelionių topus, pristatyti jų reikšmę ir raišką analizuojamuose tekstuose ir ištirti, palyginti jų raišką Jono Jonassono romane „Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“ ir Audronės Urbonaitės romane „Cukruota žuvis“. Darbe bandoma paanalizuoti, kokios dar temos atskleidžiamos minėtuose romanuose. Teorinėje darbo dalyje remiamasi Imeldos Vedrickaitės moksliniu veikalu „Kelionė. Keliautojas. Literatūra“, mokslininkų Alfredo Bendikseno (Alfred Bendixen) ir Džiuditos Hamera (Judith Hamera) moksliniu veikalu „The Cambridge companion to American travel writing (Cambridge companions to literature)“ ir Aleksandro Soročano (Александр Сорочан) moksliniu straipsniu „Туда и обратно: Новые исследования литературы путешествий и методология гуманитарной науки“. Šių veikalų pagrindų bus tiriama kelionių literatūra, jos santykis su kelione ir keliautoju.lt
dc.description.abstractThis Master‘s thesis examines the topic of travel and it‘s man tops at the Jonas Jonasson novel „Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“ and at the Audronės Urbonaitės novel „Cukruota žuvis“. Six most common tops in travel literature are singled out. Neverthless, only three of them are used for the analysis of the novels: mention of place names, famous geographical and historical objects; detailed depiction of nature; population mentality. The work tries to reveal the expression of the theme of travel in Lithuanian literature, to discuss the relationship between travel and traveler in the 21 st century in the literature and to singl out the most common travel tops, to present their meaning and expression in the analyzed texts and to study, compare their expression at the Jonas Jonasson novel „Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“ and at the Audronės Urbonaitės novel „Cukruota žuvis“. The work tries to analyze what other tops are revealed in the above – mentioned novels. The theoretical part of the work is based on Imelda Vedrickaitės scientific work „Kelionė. Keliautojas. Literatūra.“ Scientists Alfredo Bendikseno (Alfred Bendixen) ir Džiuditos Hamera (Judith Hamera) scientific work „The Cambridge companion to American travel writing (Cambridge companions to literature)“ and Aleksandro Soročano (Александр Сорочан) scientific work „Туда и обратно: Новые исследования литературы путешествий и методология гуманитарной науки“. The basics of these works will be studied in the travel literature, it‘s relationship with the travel and the traveler.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent49 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectKelionėlt
dc.subjectTravelen
dc.subjectKeliautojaslt
dc.subjectTraveleren
dc.subjectKelionių literatūralt
dc.subjectTravel literatureen
dc.subjectMentalitetaslt
dc.subjectMentalityen
dc.subjectKelionių topailt
dc.subjectTravel topsen
dc.subject.otherFilologija / Philology (H004)-
dc.titleKelionės topai Jono Jonassono romane „Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“ ir Audronės Urbonaitės romane „Cukruota žuvis“lt
dc.title.alternativeTravel tops at the Jonas Jonasson novel "The hundred-year-old man who climbed out the window and disappeared" and at the Audrone's Urbonaite's novel "The sugar fish"en
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptMokytojų rengimo institutas-
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons